Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden (I 21/NB 51)

Västernorrlands regemente

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0135/F 2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KNYwzbYWuo9Fwa8gjIPZE0
Datering
19911994(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Västernorrlands regemente (1854 – 2001)
Alternativa namn: Västernorrlands beväringsbataljon, I 29  (1854 – 1886)
Alternativa namn: Västernorrlands bataljon, I 29  (1887 – 1892)
Alternativa namn: I 28  (1902 – 1927)
Alternativa namn: I 21  (1928 – 1994)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Försvarsområde 23  (1974 – 1991)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden I21/NB 51  (1991 – 1994)
Alternativa namn: Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Försvarsmakten Västernorrlands regemente I 21/Fo 23  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Avvecklingsorganisation Ångermanland  (2000 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Västernorrlands regemente
I 21

Genomändring i förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten utfärdad
den 31 maj 1990 upphör organisationen Sollefteå armégarnison (SAG) att gälla.

Ny organisation enligt SFS 1990.533.

Fram till 1991-06-30 ingår all korrespondens från I 21 och T 3 i Fo 23 arkiv.

Fr.o.m. 1991-07-01 ingår korrespondens från I 21 i eget arkiv.

Detaljerad informationsöversikt återfinns i verksamhetsplanen (VP) 1991/1992 som upprättas
av och förvaras vid Fo 23.

Fr.o.m. 1993-07-01 blir Västernorrlands regemente (I 21) Ångermanlandsbrigaden (NB 51).

1994-07-01 bildas en enda myndighet, Försvarsmakten. Förbanden blir lokala
produktionsenheter. NB 51 ändras till NB 21. Nytt arkiv bildas.

Arkivbeskrivning Västernorrlands regemente I 21, Ångermanlandsbrigaden NB 51
Fr.o.m. 1991-07-01--1994-06-30.

Arkivvårdare: Ass Catrin Eriksson

Arbetsuppgifter och organisation
Grundläggande uppgifter om myndighetens verksamhet och organisation finns i förordningen
(SFS 1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Den senaste lydelsen i SFS 1990:533.
Ytterligare uppgifter om myndighetens arbetsuppgifter finns i det årliga produktionsverket
Verksamhetsplanen (VP) som upprättas av och förvaras vid Fo 23.

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar

Vid myndigheten registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassifiseras enligt KMÄ (klassifikationssystem för militära ärenden, 1981 års upplaga).

Arkiv som myndigheten vårdar

Öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivet förvarar Fo 23.

Sökingångar i arkivet

Över varje arkiv finns en arkivförteckning. Denna är det viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en
uppfattning om arkivets innehåll. Söker man skrivelser i ett visst ärende bör man i första hand leta
i diariet och de register som finns. Vid detta letande bör man ha tillgång till ovan nämnda
klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ).

Gällande gallringsföreskrifter
I
skrivelse från krigsarkivet 1991-10-28 finns redovisat de gallringsbeslut som gäller för
myndigheten.

Övrigt

Fr.o.m. 1991-07-01 finns det tre förband i Sollefteå, Fo 23, I 21 och T 3.
Förbanden har egna arkiv. Vissa uppgifter inom garnisonen löser man fortfarande gemensamt
därav kan uppgifter finnas i annat ovanstående förbands arkiv.

Tillägg och ändringar i organisationen

1992-01-01 Registreras handlingarna i diarieföringssystemet DIANA.
1993-07-01 I 21 blir NB 51, Ångermanlandsbrigaden.
Fo 23 blir I 21/Fo23, Västernorrlands regemente och försvarsområde.
1994-07-01 Bildar försvaret en myndighet, Försvarsmakten.
Förbanden blir lokala produktionsenheter.
Nytt arkiv bildas se Försvarsmakten, Ångermanlandsbrigaden NB 21.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-12-20 00:00:00
Senast ändrad2021-01-19 13:09:15