bild
Serie

Ritningar

Åtvids kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges.

 Kartor / ritningar (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Åtvids nya kyrka, detaljer, takstolsknopp mmodat.Tub. 5 blad. 
02:001Åtvids nya kyrka, detaljer, järnornament mmodat.2 blad. 
03:001Åtvids nya kyrka, ritning i naturlig storlek av bänkgavlarodat.Tub. 2 blad, varav 1 blad har söndrig överkant. 
04:001Åtvids nya kyrka, detaljer, järnfönster mmodat.Tub. 3 blad. 
05:001Åtvids nya kyrka, detaljritning av ytterdörrarodat.Tub. 3 blad, mycket söndriga. 
06:001Åtvids nya kyrka. Arbetsritning i naturlig storlek, järnkolonner mmodat.Tub. 6 blad. Söndriga blad. 
07:001Åtvids nya kyrka, detaljer, konsol under predikstolodat.Tub. 5 blad. 
08:001Åtvids nya kyrka, detaljerodat.Tub. 4 blad. Mycket söndriga blad. 
09:001Åtvids nya kyrka. Ritningar i naturlig storlek till kapitäler ömse sidor om korvalvetodat.6 blad. 
10:001Åtvids nya kyrka, detalj till nummertavlaodat.5 blad, varav ett blad är söndrigt. 
11:001Åtvids nya kyrka, detaljer, dörrarodat. 
12:001Åtvids gamla kyrka, återuppbyggnad, takstolar, långhus mmodat.7 blad. 
13:001Åtvids nya kyrka, byggritningar, detaljer 1879 – 1882Tub. 16 blad, varav 1 blad är söndrigt. År 1879 och 1882. 
14:001Åtvids nya kyrka18795 blad. A - E Melanders ritning. 
15:001Åtvids nya kyrka, orgel, predikstol mm1884 – 188512 blad. Även odat. 
16:001Bankekinds kyrka, plan 1 och plan 21899Felplacerad. Tillhör Bankekinds kyrkoarkiv. 
17:001Förslag till skolhusbyggnader i Åtvidaberg1893 – 18947 blad. Med kostnadsförslag. 
17:002Uppvärmning och ventilation till Åtvids nya skolhus1894 
18:001Skolbyggnader till Adelsnäs. Önhults folkskola. Skolhusbyggnad kvarteret kyrkbacken1905 – 192823 blad. År 1905 - 1907 och 1928. 
18:002Ritningar och skisser till skolhus i Åtvidaberg190524 blad. Även odat. 
18:003Förslag till uppvärmning och ventilation för skohusbyggnad i Åtvidaberg19077 blad. 
18:004Fotografier, skolhus i Åtvidaberg, interiör och exteriör19105 fotografier på papp. Även odat. 
19:001Åtvids kyrkoruin19154 blad. 
20:001Adelswärdska gravkapellet1915 
21:001Åtvid, klockstapel1915 
22:001Åtvids nya kyrka, skisser, altartavla19294 blad. 
23:001Gravkapell, nya kyrkogården i Åtvid, ombyggnad1930 – 195759 blad. År 1930, 1955-1957 
24:001Åtvidsnäs trädgård, arrendebostad1937 – 19384 blad. 
25:001Komministerbostället, Östantorp, Åtvid1937 – 195820 blad. År 1937-1938, 1958. 
26:001Östergötlands Enskilda bank, ombyggnad. Kv Ganymeden. Pastorsexpedition1941 – 194237 blad. Med materialförteckning 1942. 
27:001Åtvids kyrka, återuppbyggnadsförslag, interiör, skisser19435 blad. 
28:001Rekonstruktion av Åtvids gamla kyrka, 1500-talet, 1770-talet, 1870-talet1948 – 19497 blad. 
29:001Klockstapel, Nya kyrkogården194810 blad. 
30:001Åtvidabergs kyrka, ombyggnad till församlingshem1948 – 19494 blad. Med skrivelse 1948 rörande ändring av Åtvidabergs kyrka. 
31:001Åtvidsnäs kyrkoherdeboställe. Inredning av elevhem, uppmätningsritning, el mm1949 – 195012 blad. 
32:001Kyrkoherdebostad, Norra Kanalvägen, Åtvid, skisser och ritningar1950 – 195138 blad. 
33:001Åtvids gamla kyrka, plan mm1950 – 195152 blad. 
34:001Åtvids nya kyrka, koret19515 blad. 
35:001Åtvids gamla kyrka, belysning, sakristia mm 1952 – 195434 blad. 
36:001Åtvids nya kyrka, tornet19532 blad. 
37:001Åtvids gamla kyrka, ombyggnad, takkonstruktion, orgelläktare mm1955 – 195695 blad. 
38:001Åtvids gamla kyrka, belysningsstolpe19564 blad. 
39:001Åtvids gamla kyrka, bokbord, psalmbokhylla19563 blad. 
40:001Nya kyrkogården, Åtvid, klockstapel195616 blad. 
41:001Åtvids nya kyrka, sanitär anordning mm1956 – 195710 blad, varav 1 blad är söndrigt. 
42:001Åtvids gamla kyrka, altarring mm195722 blad. 
43:001Åtvids kyrka, vindfång, sektion, ytterport mm195751 blad. 
44:001Åtvids gamla kyrka, vattenkar19586 blad. 
45:001Åtvids nya kyrka, uppmätning av transformatorrum19582 blad. 
46:001Åtvids gamla kyrka, bord till sakristia19592 blad. 
47:001Gravkapell, nya kyrkogården, Åtvid, förslag till tillbyggnad19655 blad. 
48:001Åtvids gamla kyrka, belysning19667 blad. 
49:001Östergötlands Enskilda bank, arbetsskivor och skrivbord mm. Kv Ganymeden. Pastorsexpedition19682 blad, varav 1 blad är söndrigt. 
50:001Kyrkoherdebostad, Åtvid. Kv Kontorsgårdarna. Nybyggnad av garage1974 
51:001Åtvidabergs begravningsplats, ekonomibyggnad, kallförråd mm1976 – 19772 blad. 
52:001Nya kyrkogården, Åtvid, vattenledning19773 blad. 
53:001Gravkapellet, Åtvidaberg, takdetalljer, skåp1979 – 19804 blad. 
54:001Åtvids gamla kyrka, förslag till omdisposition av koret19812 blad. 
55:001Åtvids gamla kyrka, sakristia19824 blad. 
56:001Åtvids nya griftegård, förslag till minneslund1981 – 198317 blad. 
57:001Församlingshem i Åtvidaberg, nybyggnad19837 blad. 
58:001Nya kyrkogården, Åtvidaberg, tillbyggnad av förråd, mm1983 – 19844 blad. 
59:001Församlingshem i Åtvidaberg, interör, fasad, el, mm. Kv Folkskolan 5 och 6198578 blad. 
60:001Åtvids församlingsgård, text placerad på fasad19862 blad. 
61:001Åtvidabergs församlingsgård, ombyggnadsritning, markplaneringsplan19936 blad. Med rörledningsschema 8 blad. 
62:001Åtvidabergs församlingsgård, förslag till ombyggnad1999 – 200010 blad. 
63.001Åtvid, genväg till skrivbordet, byggnadsteknisk beskrivningodat. 
64:001Kommunalbyggnaden Nr 6, detaljodat2 blad. Mycket söndriga på mitten.