Sala församling 1962-

Kyrksocken

ReferenskodSE/198101000
Tid1962 –

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadSala fögderiSE/190499000Fögderi / stad1962
ÖverordnadSala stadSE/167005300Härad / stad / skeppslag1962
ÖverordnadSala stadSE/198100011Kommun / stad19621970
ÖverordnadSala kommunSE/198100000Kommun / stad1971

---------- INLEDNING: -------------------
-1961 Sala stadsförsamling, 1962-
Sala. 1624-04-15 utbruten ur Sala
landsförsamling, 1962-01-01 inför-
livat Sala landsförsamling.
Bildades 1962 genom sammanslagning
av Sala lands- och stadsförsamlin-
gar.

---------- PASTORAT ---------------------
1962- Sala och Norrby

---------- KONTRAKT ---------------------
1962- Sala

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-

---------- STIFT ------------------------
1962- Västerås

---------- FÖGDERI ----------------------
1962- Sala

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1962-1964 Sala (i polis- och åklagarhänseende
1962-1964 Sala stad (i utsökningshänseende
under stadsfogden)

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Sala

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Sala

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Västerås

---------- LÄN --------------------------
1962- Västmanland

---------- HÄRAD ------------------------
-

---------- TINGSLAG ---------------------
1962-1970 Västmanlands östra domsaga

---------- DOMSAGA ----------------------
1962-1970 Västmanlands östra
1971- Sala

---------- KOMMUN -----------------------
1962-1970 Sala stad
1971- Sala

---------- MILITÄR INDELNING ------------
-