Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Västerhaninge kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1588
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Västerhaninge församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13131

Förteckning 1588

Förteckning

över

Västerhaninge församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikVästerhaninge kyrkoarkiv 1591 - 1999


Organisation

Västerhaninge församling var en lokal myndighet inom Södertörns kontrakt i Stockholms stift. Församlingen ingick fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000 i Västerhaninge och Muskö pastorat. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar. Västerhaninge församling hade en kyrklig samfällighet med Muskö församling från 1975 fram till myndighetens upphörande. Församlingen tillhörde Strängnäs stift framtill dess att Stockholms stift bildades 1942, då de överfördes dit.


Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut. I organisationen har det också funnits olika utskott och kommittéer som har haft en förberedande roll av ärenden till kyrkorådet.


Historik

Västerhaninge kyrka härstammar från 1200-talet, varav ytterväggar och sakristia finns kvar. Kyrkan har vid flera tillfällen eldhärjats, dock senast 1831. Efter den sista branden restaurerades kyrkan och de två medeltida tegelvalven uppfördes på nytt. I kyrkan finns en oljemålning från 1500-talet, ”konungarnas tillbedjan”. Till Västerhaninge församling hör också Häringe kapell som tidigare varit en skogvaktarbostad. Den skänktes till församlingen 1929 efter ombyggnad. Till församlingen hör också Västerhaninge kapell som invigdes 1958 och Tungelsta kyrka som invigdes år 1973.


Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)

I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-31
· Dopböcker fr.o.m. 1668
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1716
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1676
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1668
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1840
· Gravböcker
· Kartor och ritningar


Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Diarium för kyrkobokföringsärenden finns från 1977. Det finns också ett allmänt diarium från 1993. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och inga icke gallringsbara bilagor finns med i arkivförteckningen.


Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.


Arkivet levererades till Stadsarkivet 2006 och har slutförtecknats efter leveransen.

Övriga arkivbildare

Hammars gårdsarkiv, från Haninge hembygdsgille. Endast gåvobrevet och arkivförteckningen förvaras på Stockholms stadsarkiv. Handlingarna förvaras i Västerhaninge pastorsämbetes arkivlokaler och skänktes dit 1945 av Fru Märta Froste.

Stockholm Stad Stadsarkivet 2009-06-10Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2009-09-18 11:06:36