bild
Arkiv

Eskelhem kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23027
Omfång
286 Volymer 
12,1 Hyllmeter 
Datering
17181999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Eskelhem församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1908-12-31, 1923-06-08, 1928-11-16, 1928-11-22, 1950-01-23, 1960-07-06, 1972:035, 1977:013, 2003-07-02 och 2010-069.
Inledning (äldre form)Eskelhem kyrkoarkiv


FÖRTECKNINGEN

Föreliggande förteckning omfattar alla i kyrkoarkivet förekommande volymer.

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet, upprättad 1959 av David Gadd. Den har sedan omarbetats och kompletterats 1973 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades i mars 2001 av arkivarierna Marianne Holm och Anders Bergkvist och utökades under år 2004 med de i Eskelhems pastorsexpedition förvarade volymerna, av arkivassistent Kjell Swebilius.


HISTORIK

Eskelhem har varit moderförsamling i Eskelhem och Tofta församlingars pastorat så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysning om dylika ting. Denna ordning bestod till år 1962, då pastoratet tillfördes Vall, Hogrän och Atlingbo församlingar från Stenkumla pastorat.

Den äldsta volymen i kyrkoarkivet är ett inventarium från år 1688. Ministeriallängderna börjar inte förrän år 1730.Den äldsta husförhörslängden är upplagd år 1718. Huruvida det upprättats några längder före dessa årtal,som senare skulle ha förekommit eller förstörts, kan ej avgöras. Visserligen noterar biskop Spegel i visitationsprotokollet från år 1680 att "förmaningar gjordes till Capellanen om åtskillige stykken som han i embetet skulle observera." Detta torde ha inbegripit förandet av husförhörs- och ministeriallängder. Det är dock inte alls säkert att uppmaningarna följts.

Den första leveransen från Eskelhem kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1908, sedan har leveranser ägt rum 1923, 1928, 1950, 1960 och 1972.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).

Ämnesord

Ämnesord, ort
Eskelhems församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2019-04-11 14:49:55