bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrkan


 Kartor / ritningar (87 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A10530Förslag till planteringar vid Rödöns kyrka 1911.1911 
E10055Ritning till Altar-Byggnad för Rödö Församling i Hernösands Lähn. Gillas Stockholms Slott den 9 October 1809 Carl. Författad af Axel Almfelt. Ankom för sent och kunde ej begagnas Mag: Berlin Pastor. 
E10056:10001-10003R.5. Rödöns Kyrka ny trappa i tornet. Stockholm 25 Nov. 1915 Fredrik Falkenberg.1915 11 25Kopia 
E10057:10001-10017Rödöns Kyrka [Ritningar till återuppbyggandet] Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10018-10019Rödö Kyrka År 1925. Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10020-10021Rödö Kyrka, Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10022-10027Ritningar till återuppbyggnad av Rödö Kyrka. Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10028-10036Rödö Kyrka. Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10037-10038Skiss till återuppbyggnad av Rödö Kyrka. Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10039-10040Skiss till Rödöns Kyrkas kor. Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10041-10042Rödö Kyrka, Sven Brandel 1925.1925Kopia 
E10057:10043Återuppbyggnad av Gravkapellet i Rödö [Sven Brandel 1925].1925Kopia 
E10071Vinkelaxel till Klocka för Rödöns Kyrka, Nyland den 8/4 1911 H Carlsson.1911 04 08 
E12061Ritning till återuppbyggnad av Rödöns kyrka1925Sven Brandel 
E12070:10001-10003Krokoms kapell, dopplats och predikstol1939 
E12071:10001-10003Kapellbyggnad i Krokom, arbetsritningar entré och plan1921-02Byggnadsbyrån Age Hellström, Östersund 
E12072Krokoms kapellbyggnad. Arbetsritning till spännstol och indelning av tak och vägg1921-01Byggnadsbyrån Age Hellström, Östersund 
E12073Kapellbyggnad i Krokom. Arbetsritning till trappan till bostadslägenhet1921-02Byggnadsbyrån Age Hellström, Östersund 
E12074:10001-10005Ritning till kapellbyggnad i Krokom1920-07Byggnadsbyrån Age Hellström, Östersund 
E12075Trappritning till kapellbyggnad i Krokom1920-tal 
E12076:10001-10009Förslag till ombyggnad av kapell i Krokom. Plan, sektioner och detaljer1938-12-20 – 1940-02-09Arkitekt K. M. Westerberg, Stockholm 
E12779:10001-10014Ritningar rörande återuppbyggnad av Rödö kyrka1925 – 1926Arkitekt: Sven Brandel. 
E12780:10001-10002Detalj till takstolar i Krokoms kyrka1921 
F10269Fragment av ritning till predikstolOdat.Halv ritning 
F10270Teckning av Rödö kyrka1925Sven Brandel 
F10271Ritning till takstol1924Gustav Holmdahl 
F10272:10001-10006Förslag till återuppbyggnad av Rödöns kyrka1923-10Gustav Holmdahl 
F10273:10001-10003Skiss till återuppbyggnad av Rödö kyrka1925Sven Brandel 
F10274Detaljritning Rödö kyrka1925-02-18 
F10275:10001-10002Ritning till återuppbyggnad av Rödö kyrka1920-talGustav Holmdahl 
F10276:10001-10006Rödöns kyrka1925Sven Brandel 
F10277Ritning till nya bänkar för Rödö kyrka i Jämtland1904Ritad av F Eckert 
F10278Ritning till nya bänkar för Rödö kyrka i Jämtland1904Ritad av F Eckert 
F10279Rödö kyrka1923-10-21 
F10280:10001-10005Ritning till återuppbyggnad av Rödö kyrka1920-talGustav Holmdahl 
F10281Skiss rörande lagerbjälkar till kyrkklocka i Rödön1923 
F10282Förslag till text på kyrkklocka, Rödöns församling1920-tal 
F10283Förslag till textstorlek på kyrkklocka, Rödöns församling1920-tal 
F10284Förslag till fotställning för gamla altartavlan i Rödöns kyrka1912-02-01 
F10285:10001-10004Rödö kyrka, elinstallation1954-05-12Elektrobyggnadsbyrån, Östersund 
F10286Järndetaljer till transformatorstation vid Rödö kyrka1954-06-16 
F10287Betongfundament till transformatorstation vid Rökö kyrka1954-06-16 
F10288Rödö kyrka. Läktar- och källarplan, kopplingschema1926-06-21Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. elektrotekniska avdelningen 
F10289Rödö kyrka. Läktar- och källarplan, kopplingschema1926-06-21Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. Elektrotekniska avdelningen 
F10290:10001-10002Ritning till återuppbyggnad av Rödö kyrka1925Sven Brandel 
F10291Rödö kyrka. Högspänningsledning 10 kV1954-05-10Elektorbyggnadsbyrån Östersund 
F10292Rödö kyrka, måttskiss1926 
F10293:10001-10003Rödö kyrka, förslag till värmeledning1926-06-07 
F10294:10001-10002Rödö kyrka. Plan- och längdsektion1926-06-21Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. Elektrotekniska avdelningen 
F10295Rödö kyrka, lampa dopkapellet1927Färglagd. AB Nordiska Kompaniet, belysningsavdelningen Stockholm 
F10296Rödö kyrka, lampa långhusets mitt1927Färglagd. Nordiska Kompaniet, belysningsavdelningen Stockholm 
F10297Rödö kyrka, ritning till ljusstake1920-talSven Brandel 
F10298Ritning till bokdynaOdat. 
F10299Rödö kyrka. Ritning rörande ljusstakars placering på läktaren1920-talFärglagd. Sven Brandel 
F10300Rödö kyrka. Trälykta till vapenhus och sakristia1920-talSven Brandel 
F10301Rödö kyrka. Ritning över ljuskronas placering1920-talSven Brandel 
F10302Rödö kyrka. Koppartavla över västportalen1920-talSven Brandel 
F10303Rödö kyrka. Åndring av altaret1927Sven Brandel 
F10304:10001-10002Rödö kyrka. Förslag till altaruppställning1926Sven Brandel 
F10305Rödö kyrka. Altaruppställning1927-01-25Sven Brandel 
F10306Rödö kyrka. Förslag till bänkar1927Sven Brandel 
F10307Rödö kyrka. Ritning rörande magnetslinga och mikrofonkablar1961Akustiska AB Stockholm 
F10308Principchema för trådlös anläggning i kyrka1961-12-07Akustiska AB Stockholm 
F10309Principchema för elektrisk klockringning1950-talBergholtz klockgjuteri 
F10310Rödö kytka. Ritning till orgel1927Sven Brandel 
F10311Orgel, grundritning1926Gebrüder Bieger Orgelbauanstalt, Jägerndorf 
F10312Orgel, grundritning1926Gebrüder Bieger Orgelbauanstalt, Jägerndorf 
F10313Rödöorgel1927Sven Brandel 
F10314Rödöorgel, detaljritning1927Sven Brandel 
F10315:10001-10002Rödö församling, VA-anläggningar1977-04-21Miljöteknik MT AB 
F10316:10001-10003Rödö kyrka. Förslag till ombyggnad1976-12-03SM Arkitektkontor, Östersund 
F10317Rödö kyrka. Förslag till ombyggnad1976-06-15SM Arkitektkontor, Östersund 
F10318Rödö kyrka och Rödö sockenstuga. Om- och tillbyggnad. Utredningsskiss1977-05-10SM Arkitektkontor, Östersund 
F10319Rödö kyrka. Förslag till VA-försörjning1976-06-15SM Arkitektkontor, Östersund 
F10320:10001-10003Rödö kyrka. Nybyggnad av toaletter1982-02-15 – 1982-03-01SM Arkitektkontor, Östersund 
F10321Rödö kyrka. Förslag på belysning över orgelläktare1972-11-30John Bäckmans Elkonsultbyrå, Östersund 
F10322Klockstapel vid kyrksalen i Krokom1984-10-23MT AB 
F10323:10001-10002Klockstapel till kyrksalen Krokom1985-01-25Miljöteknik MT AB 
F10324:10001-10002Klockstapel vid kyrksalen Krokom1985-01-25Miljöteknin MT AB 
F10325:10001-10003Konstruktionsritning orgelOdat. 
F10354:10001-10002Rödöns församling. Elinstallation i kyrksal Krokom1940-04-23 
F10410:10001-10002Rödöns pastorat Hissmoböle 2:11 Krokom. Kyrksalen, om- och tillbyggnad1990-12-18 – 1991-05-02Miljöteknik MT AB, Frösön. En av ritningarna i formatet 43 * 84 cm. 
F10416:10001-10018Rödö kyrka. Ritningar rörande återuppbyggnad1925 – 1926Arkitekt Sven Brandel. Några av ritningarna i avvikande format. En ritning är ljuskopia 
F10417:10001-10006Rödöns kyrka. Förslag till restaurering1975-08-01 – 1976-02-19Torsten Esshagen Arkitekt och Ingenjörsbyrå, Östersund 
F10418:10001-10004Rödö kyrka, Rödö församling. Förslag till ombyggnad1975-08-27 – 1976-08-30SM Arkitektkontor, Östersund. Två av ritningarna i storlek 42 * 59 cm. 
F10419:10001-10004Rödöns församling. Parkerinng vid Rödö kyrka, plan och sektioner1975-11-27 – 1976-07-14Miljöteknik MT AB, Frösön. 2 av ritningarna i storlek 38 * 83 cm. 
F10435Rödö kyrka, uppmätning sakristia1975-08-27SM arkitektkontor Söderholm & Malmgren 

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11925 – 1976