Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Rödöns kyrkoarkiv


 Serier (76 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade efter fastighet och därunder alfabetiskt efter huvudman.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivbox.

Personakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter över avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox.

Avställda personavier ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.

Serien upphörd.
 
E ILysnings-och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien inbunden om ej annat anges. 
G IIDiarier i kyrkobokföringsärenden samt signaturförteckningSerien i arkivbox. 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox.

Anm.: fr.o.m. 1968 bevaras endast
handl. rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn
är trolovningsbarn samt arvs- rättsförklaringar. Dessa handl. förvaras i serie H III t.o.m. 1967 samt för tiden därefter i serie H VII. Övriga bilagor är fr.o.m. 1968 gallringsbara med 20 års frist enl. Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254/1970.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivbox.

Anm.: serien gallrad 1981 enl. SFS 1946:48.

Anm.: fr.o.m. 1916 bevaras endast handlingar rörande inflyttning till och utflyttning ur riket.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivbox.

Anm.: i denna serie har även placerats handlingar rörande erkännande av faderskap, erkän- nande av att barn är trolov- ningsbarn samt arvsrättsförkla- ringar fr.o.m. 1916 tillhörande serie H I. Övriga bilagor fr.o.m. 1968 är gallringsbara, se serie
H VII g.
 
H IVBilagor till konfirmationsbok och kommunionlängdAnm.: serien gallrad 1981 enl. SFS 1946:48. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokSerien i arkivbox.

Anm.: serien gallrad år 1980 enl.
SFS 1946:48.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien i arkivbox om ej annat anges. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen, (ej gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Innehåller bl.a. ansökningar om in- och utträden ur Svenska kyrkan. För tiden efter 1991 se serie H X.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen, (gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor med undantag av de under serie
H VII upptagna handlingarna gallringsbara med 20 års frist enligt Riksarkivets gallrings-
beslut nr. 254/1970.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien i arkivbox. Obs avvikande placering, se Om serien, Intern anm. 
J I aDiarier och diarieförda handlingar, Rödöns församlingSerien i arkivbox. 
J I bDiarier och diarieförda handlingar, Rödöns pastoratSerien i arkivbox. 
J IISkrivelserSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden och inlagd i arkivbox.
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastoratssstämmans och församlingsdelegerades protokollSerien i arkivbox.
 
K II bBilagor till kyrkostämmans protokollSerien i arkivbox.
 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokollSerien i arkivbox. 
K III bBilagor till kyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets m.fl. protokollSerien i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokollSerien i arkivbox.
 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudräkenskaperSerien i arkivbox.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
 
L I cRäkenskaper för kyrka (verifikationer)Serien i arkivbox.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden och inlagd i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
L II bRäkenskaper för skola (verifikationer)Serien i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (utom verifikationer)Serien i arkivbox. 
L IV bRäkenskaper för kollekt (verifikationer)Serien gallrad år 1981, enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 82, 1963, med 10 års gallringsfrist.
 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål, blomsterfondenSerien i arkivbox. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanSerien i arkivbox.
 
L VII aRäkenskaper för pastoratet, huvudräkenskaperSerien i arkivbox. 
L VII bRäkenskaper för pastoratet, specialräkenskaperSerien inbunden om ej att annat anges. Volymerna 1 samt 14-24 i arkivbox. 
L VII cRäkenskaper för pastoratet (verifikationer)Serien i arkivbox.
Serien gallrad år 1981, enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 33, 1963 med 25 års gallringsfrist.
 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox. 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtillSerien i arkivbox. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivvårdSerien i arkivbox. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar jämför serie R I a (Kartor och ritningar angående kyrkan).
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar jämför serie R I b (Kartor och ritningar angående kyrkogård).
 
O I cGravböcker och registerSerien inbunden och inlagd i arkivbox. 
O II aHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig markSerien i arkivbox. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivbox. 
O VHandlingar angående gåvor, donationer och fonderSerien i arkivbox. 
P IPålysningsböcker, predikodiarierSerien i arkivbox. 
P IIÖvriga handlingarSerien i arkivbox. 
P IIIFotografier 
R I aKartor och ritningar angående kyrkan 
R I bKartor och ritningar angående kyrkogård 
R II aKartor och ritningar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig mark 
R IIIÖvriga kartor och ritningar