bild
Arkiv

Rödöns kyrkoarkiv


 Serier (76 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade efter fastighet och därunder alfabetiskt efter huvudman.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivbox.

Personakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter över avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox.

Avställda personavier ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.

Serien upphörd.
 
E ILysnings-och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien inbunden om ej annat anges. 
G IIDiarier i kyrkobokföringsärenden samt signaturförteckningSerien i arkivbox. 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox.

Anm.: fr.o.m. 1968 bevaras endast
handl. rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn
är trolovningsbarn samt arvs- rättsförklaringar. Dessa handl. förvaras i serie H III t.o.m. 1967 samt för tiden därefter i serie H VII. Övriga bilagor är fr.o.m. 1968 gallringsbara med 20 års frist enl. Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254/1970.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivbox.

Anm.: serien gallrad 1981 enl. SFS 1946:48.

Anm.: fr.o.m. 1916 bevaras endast handlingar rörande inflyttning till och utflyttning ur riket.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivbox.

Anm.: i denna serie har även placerats handlingar rörande erkännande av faderskap, erkän- nande av att barn är trolov- ningsbarn samt arvsrättsförkla- ringar fr.o.m. 1916 tillhörande serie H I. Övriga bilagor fr.o.m. 1968 är gallringsbara, se serie
H VII g.
 
H IVBilagor till konfirmationsbok och kommunionlängdAnm.: serien gallrad 1981 enl. SFS 1946:48. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokSerien i arkivbox.

Anm.: serien gallrad år 1980 enl.
SFS 1946:48.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien i arkivbox om ej annat anges. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen, (ej gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Innehåller bl.a. ansökningar om in- och utträden ur Svenska kyrkan. För tiden efter 1991 se serie H X.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen, (gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor med undantag av de under serie
H VII upptagna handlingarna gallringsbara med 20 års frist enligt Riksarkivets gallrings-
beslut nr. 254/1970.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien i arkivbox. Obs avvikande placering, se Om serien, Intern anm. 
J I aDiarier och diarieförda handlingar, Rödöns församlingSerien i arkivbox. 
J I bDiarier och diarieförda handlingar, Rödöns pastoratSerien i arkivbox. 
J IISkrivelserSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden och inlagd i arkivbox.
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastoratssstämmans och församlingsdelegerades protokollSerien i arkivbox.
 
K II bBilagor till kyrkostämmans protokollSerien i arkivbox.
 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokollSerien i arkivbox. 
K III bBilagor till kyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets m.fl. protokollSerien i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokollSerien i arkivbox.
 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudräkenskaperSerien i arkivbox.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
 
L I cRäkenskaper för kyrka (verifikationer)Serien i arkivbox.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden och inlagd i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
L II bRäkenskaper för skola (verifikationer)Serien i arkivbox.
Skolväsendet överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (utom verifikationer)Serien i arkivbox. 
L IV bRäkenskaper för kollekt (verifikationer)Serien gallrad år 1981, enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 82, 1963, med 10 års gallringsfrist.
 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål, blomsterfondenSerien i arkivbox. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanSerien i arkivbox.
 
L VII aRäkenskaper för pastoratet, huvudräkenskaperSerien i arkivbox. 
L VII bRäkenskaper för pastoratet, specialräkenskaperSerien inbunden om ej att annat anges. Volymerna 1 samt 14-24 i arkivbox. 
L VII cRäkenskaper för pastoratet (verifikationer)Serien i arkivbox.
Serien gallrad år 1981, enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 33, 1963 med 25 års gallringsfrist.
 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox. 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtillSerien i arkivbox. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivvårdSerien i arkivbox. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar jämför serie R I a (Kartor och ritningar angående kyrkan).
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar jämför serie R I b (Kartor och ritningar angående kyrkogård).
 
O I cGravböcker och registerSerien inbunden och inlagd i arkivbox. 
O II aHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig markSerien i arkivbox. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivbox. 
O VHandlingar angående gåvor, donationer och fonderSerien i arkivbox. 
P IPålysningsböcker, predikodiarierSerien i arkivbox. 
P IIÖvriga handlingarSerien i arkivbox. 
P IIIFotografier 
R I aKartor och ritningar angående kyrkan 
R I bKartor och ritningar angående kyrkogård 
R II aKartor och ritningar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig mark 
R IIIÖvriga kartor och ritningar