bild
Arkiv

Överhogdals kyrkoarkiv


ÖVERHOGDALS KYRKOARKIV - HISTORIK

Överhogdal var kapellag under Sveg ända till 1814-05-01, då det hänfördes till Ytterhogdal.
Överhogdal har egen kyrkobokföring.

 Serier (68 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.


Serien upphörd. Fortsätter i form av lösbladssystem, se serie A II c.
 
A II bRegister till församlingsbokSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivbox.

Aktuella blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II dFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivbox.

Avställda blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien upphörd. Fortsätter i form av obefintlighetsregister, se serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter för avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångregisterAvställda personavier ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängdSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsbok,se serie EII.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
G IIÖvriga längder och förteckningar 
G IIIDiarier i kyrkobokföringsärenden samt signaturförteckning 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivkartong.

Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivkartong.

Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivkartong.

Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.
 
H IVBilagor till konfirmationsbokAnm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.Serien upphörd. Fortsätter i serie HVIIg.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokAnm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokAnm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen. (Ej gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)
Serien i arkivkartong.

Anm: fr.o.m. 1968 bevaras endast erkännande av faderskap, erkännande att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar samt handlingar rör. emigration och immigration.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)
Serien i arkivkartong.

Anm: fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor med undantag av de under serie HVII upptagna handlingarna gallringsbara jml riksarkivets gallringsbeslut nr 254 1970.
Gallringsfrist 20 år.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox. 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans protokollSerien inbunden.
 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges m. fl. handlingarSerien i arkivbox. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bHandlingar till kyrkorådets protokollSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
L I aRäkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkokassan. VerifikationerSerien i arkivbox.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
L II bRäkenskaper för skolkassan. VerifikationerSaknas vid uppordnandet 1984.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden.
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (ej verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges. 
L VÖvriga räkenskaper
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar (protokoll m.m.)
 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivvården
Serien inbunden.
 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie R I a:1
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenBeträffande kartor och ritningar, se även serie R I b. 
O I cGravböckerSerien i arkivbox 
O IIHandlingar angående kyrklig mark m.m.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner. 
O IVHandlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivbox. 
O VDonationshandlingar 
P IPålysningsböcker, predikodiarier, kungörelser m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIDiverse historiska och andra handlingar.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
R I aKartor och ritningar rörande kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie O I a:1
 
R I bKartor och ritningar rörande kyrkogårdenBeträffande kartor och ritningar, se även serie O I a och O I b. 
R IIIÖvriga kartor och ritningar