Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Överhogdals kyrkoarkiv


ÖVERHOGDALS KYRKOARKIV - HISTORIK

Överhogdal var kapellag under Sveg ända till 1814-05-01, då det hänfördes till Ytterhogdal.
Överhogdal har egen kyrkobokföring.

 Serier (68 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.


Serien upphörd. Fortsätter i form av lösbladssystem, se serie A II c.
 
A II bRegister till församlingsbokSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivbox.

Aktuella blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II dFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivbox.

Avställda blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien upphörd. Fortsätter i form av obefintlighetsregister, se serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter för avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångregisterAvställda personavier ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängdSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsbok,se serie EII.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
G IIÖvriga längder och förteckningar 
G IIIDiarier i kyrkobokföringsärenden samt signaturförteckning 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivkartong.

Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivkartong.

Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivkartong.

Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.
 
H IVBilagor till konfirmationsbokAnm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.Serien upphörd. Fortsätter i serie HVIIg.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokAnm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokAnm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen. (Ej gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)
Serien i arkivkartong.

Anm: fr.o.m. 1968 bevaras endast erkännande av faderskap, erkännande att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar samt handlingar rör. emigration och immigration.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)
Serien i arkivkartong.

Anm: fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor med undantag av de under serie HVII upptagna handlingarna gallringsbara jml riksarkivets gallringsbeslut nr 254 1970.
Gallringsfrist 20 år.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox. 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans protokollSerien inbunden.
 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges m. fl. handlingarSerien i arkivbox. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bHandlingar till kyrkorådets protokollSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
L I aRäkenskaper för kyrkokassan (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkokassan. VerifikationerSerien i arkivbox.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
L II bRäkenskaper för skolkassan. VerifikationerSaknas vid uppordnandet 1984.

Serien upphörd.

Skolväsendet övergick 1932 till borgerlig kommun.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden.
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (ej verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges. 
L VÖvriga räkenskaper
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar (protokoll m.m.)
 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivvården
Serien inbunden.
 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie R I a:1
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenBeträffande kartor och ritningar, se även serie R I b. 
O I cGravböckerSerien i arkivbox 
O IIHandlingar angående kyrklig mark m.m.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner. 
O IVHandlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivbox. 
O VDonationshandlingar 
P IPålysningsböcker, predikodiarier, kungörelser m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIDiverse historiska och andra handlingar.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
R I aKartor och ritningar rörande kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie O I a:1
 
R I bKartor och ritningar rörande kyrkogårdenBeträffande kartor och ritningar, se även serie O I a och O I b. 
R IIIÖvriga kartor och ritningar