bild
Arkiv

Daretorps kyrkoarkiv


Daretorp var till och med 1629 moderförsamling i Daretorp, Velinga och Ettaks församlingars pastorat.
Var 1629 - 1638 moderförsamling i Daretorp, Velinga, Ettak och Brandstorps församlingar pastorat
Var 1638 - 1961 moderförsamling i Daretorp, Veliga och Brandstorps församlingars pastorat.
Var från och med 1962 moderförsamling i Daretorp, Velinga och Härja församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bHjälpregister 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsregisterSerien i boxar i fastighetsordning med ledkort. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box. 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar. 
A VI aAvgångsregster 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band. 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböckerSerien i band.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien i box. 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien inbunden. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden om ej annat anges.
 
L IIRäkenskaper för skolaSerien inbunden om ej annat anges. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
 
PÖvriga handlingar och handskrifter