bild
Arkiv

Daretorps kyrkoarkiv


Daretorp var till och med 1629 moderförsamling i Daretorp, Velinga och Ettaks församlingars pastorat.
Var 1629 - 1638 moderförsamling i Daretorp, Velinga, Ettak och Brandstorps församlingar pastorat
Var 1638 - 1961 moderförsamling i Daretorp, Veliga och Brandstorps församlingars pastorat.
Var från och med 1962 moderförsamling i Daretorp, Velinga och Härja församlingars pasrtorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bHjälpregister 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsregisterSerien i boxar i fastighetsordning med ledkort 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregster 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D IKonfirmationsböckerSerien i band
 
D IIKommunionlängderSerien i band
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböckerSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter