bild
Arkiv

Mo (O-län) kyrkoarkiv


Mo är annex i Naverstads och Mo pastorat och tillhör Göteborgs stift samt Göteborgs och Bohus län.

 Serier (55 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien i band om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i box. 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i box. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BFlyttningslängderSerien i band.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaÖvriga bilagor ingår i Naverstad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad.
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenBilagorna ingår i Naverstad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad.
 
JSkrivelser, resolutioner från Kungliga Maj:t m.m 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämndes och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden om ej annat anges.
 
L I aKyrkokassans huvudräkenskaper 
L I bKyrkokassans verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bSkolkassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravhandlingar 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
PÖvriga handlingar och handskrifter
 
P IÖvriga handlingar