Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Mo (O-län) kyrkoarkiv


Mo är annex i Naverstads och Mo pastorat och tillhör Göteborgs stift samt Göteborgs och Bohus län.

 Serier (55 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien i band om ej annat anges
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i box 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i box 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BFlyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien i band
 
D IIKommunionlängderSerien i band 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad 
H IIBilagor till flyttningslängdernaÖvriga bilagor ingår i Naverstad
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenBilagorna ingår i Naverstad 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenÖvriga bilagor ingår i Naverstad 
JSkrivelser, resolutioner från Kungliga Maj:t m.m 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetSkolrådsprotokoll ingår även i Naverstad 
K VÖvriga nämndes och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L I aKyrkokassans huvudräkenskaper 
L I bKyrkokassans verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bSkolkassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravhandlingar 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IÖvriga handlingar