bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Norra Vånga kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1655 – 1668Ingår i C: 2. Huvudräkenskaper. 
- [H0002]1671 – 1697Ingår i C: 1. Huvudräkenskaper. 
- [H0003]1698 – 1722Ingår i K I: 1. Special. 
11722 – 1860 
21775 – 1827Specialer. 
31821 – 1830Gåvomedel. 
41828 – 1863Kladdräkenskaper. Häri även räkenskaper för vinsädeskassan 1849-1859, kollektkassan 1857-
1860, sockenkassan 1859-1863 samt räkenskaper för Edsvära och Kvänum kollektkassor 1857-1861 och sockenkassor 1859-1863.
 
51830 – 1860Specialer. 
61830 – 1860Skuldbok. Häri även räkenskaper för vinsädeskassan 1828-1848 och för klockarehusfonden 1830-1847. 
71831 – 1851Gåvospecial för kyrkokassan. Häri även gåvospecial för fattig-
kassorna och för lasarettsmedlen s.å. samt räkenskaper för kollek-
ter s.å.
 
81855 – 1868Inb. Häri även gåvomedel till fattigkassan 1852-1868. 
91860 – 1878Inb. Skuldbok. Häri även skuld-
bok för vinsädeskassan s.å.
 
101877 – 1900Inb. Special. Omf. även Edsvära och Kvänum. Häri även special för pastoratets skolkassor 1883-1900.