Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Älvsborgs kyrkoarkiv


Älvsborgs församling utgör eget pastorat i Göteborgs stift och är beläget i Göteborgs stad.

Större delen av församlingens område tillhörde tidigare Västra Frölunda församling. 1923 utskiljdes dåvarande Älvsborgs municipalsamhälle som eget kyrkobokföringsdistrikt inom denna församling. 1965 1/1 utvidgades distriktet med ytterligare en del av Västra Frölunda församling.

1967 1/1 blev distriktet egen församling, och samtidigt överfördes dels stadsdelen Nya Varvet från Karl Johans församling,dels Älvsborgsön från Lundby församling. Älvsborgs kyrka, tidigare kallad Hagens kapell, uppfördes 1917, eldhärjades följande år men återuppfördes 1919.

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
(R)Ritningar 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II baFörsamlingsböcker (lösblad), aktuellaSerien i kartong 
A II bbFörsamlingsböcker (lösblad), avställdaSerien i kartong. Fastighetsbeteckning 26:stg, se vol 26 
A II cFastighetslängderSerien inbunden t o m vol 10.
 
A II dÖvriga personlängderSerien inbunden.
Se även A II a:1, A II a:5
 
A II eRegister till fastighetslängderna
 
A II fKortregister över församlingenSerien i trähurtsar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong. Ett tiotal personakter för barn födda 1991 i volym 36 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong, i personnummerordning efter dödsår 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Samsorterat med avgångsregistret 
A VI aAvgångsregister 
B IInflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
C IFödelse- och dopböcker t o m 1991-06-30Serien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellet fördaSerien inbunden 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördSerien i band 
E ILysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböckerSerien inbunden.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
F IDöd- och begravningsböcker t o m 1991-06-30Serien inbunden 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
G IStatistikSerien i kartong 
G IIDiarier och övriga längder 
H IBilagor till församlingsböcker t o m 1967Serien i kartong om ej annat anges 
H IIBilagor till till flyttningslängder t o m 1967Serien i kartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker t o m 1967Serien i kartong 
H IVBilagor till lysnings- och vigselböcker t o m 1967Serien i kartong 
H VBilagor till död- och begravningsböcker t o m 1967Serien i kartong 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien i kartong, bilagor till: 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 Ej gallringsbara 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 Gallringsbara 
J ISkrivelser till diariet i kyrkobokföringsärenden 
K II aKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden 
K III bHandlingar till kykorådets protokollSerien i kartong 
L IV aRäkenskaper för kollektSerien i kartong 
L IV bVerifikationer till räkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för särskilda inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i kartong 
O IHandlingar angående kyrka, prästgård, kyrkliga tjänster och förrättningar mm 
O IIHandlingar angående fonder 
P IPålysningsböckerSerien inbunden där ej annat anges 
P IIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IIIÖvriga handlingar