bild
Arkiv

Torslanda kyrkoarkiv


Torslanda är annexförsamling i Säve, Björlanda och Torslanda pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län. Före 1928 1/5 var Torslanda moderförsamling i Torslanda och Öckerö pastorat.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad), avställda och aktuella 
A II cFörsamlingsböcker (lösblad), avställda t o m 1977 
A II dFastighetslängder 
A II eFastighetsregister 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aaAvgångsregister t o m 1976 
A VI abAvgångsregister 1977 - 1991 
BIn- och utflyttningslängderSerien avslutad.

Fortsätter i serierna B I och B II.
 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XFödelsebok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien inbunden.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistik
 
G IIKriminalregister
 
G IIIDiarier och signaturförteckning 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien i box.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i boxar.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1968Serien i boxar. 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmas kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien avslutad.

Fortsätter i serie K III a och K III b.
 
K III aKyrkoråds protokoll 
K III bKyrkoråds handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSkolstyrelse inrättad 1/1 1936. 
K VÖvriga nämnders och styrelser protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper över fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålPrästlönekassan 1921-1926 ingår enligt gamla förteckningen i Öckerö L V a:1, fruntimmersföreningens kassa ingår i Öckerö L V:1, prästlönekassan 1926-1928 ingår i Öckerö L V a:2
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NInventarie- och arkivförteckningar samt visitationshandlingar och ämbetsberättelser
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad.

Fortsätter i serie O I.
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga fastigheter 
O IITjänstefördeling samt gudstjänstordning 
O IIIDonationshandlingar 
O IVKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter
 
P IPålysningsböcker