bild
Arkiv

Bjuråkers kyrkoarkiv


Bjuråkers församling har medeltida ursprung. Församlingen utgör med Norrbo församling ett pastorat. Fram till 1917 utgjorde Norrbo moderförsamling i pastoratet och därefter blev Bjuråkers församling moderförsamling.

Bjuråkers församling och Norrbo församling bildade 1971 en kyrklig samfällighet.

Särskilt arkiv för pastoratet och den kyrkliga samfälligheten bildades från och med 1971, se Bjuråker-Norrbo pastorats arkiv. I arkivet ingår protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar och räkenskaper. Pastoratets handlingar innan dess ingår i Bjuråkers kyrkoarkiv för tiden efter 1917.

I Norrbo A I: 1- upptages Vedmyra, som hör till Bjuråkers församling.

Ett antal torpare och nybyggare i Bjuråker hade "beneficia ecclesiastica" i Hassela församling.

I Bjuråkers husförhörslängder A I:4 upptas Fönebo, tillhörande Norrbo församling.
I Bjuråker A I:3-5 upptas Norrgima, tillhörande Bergsjö församling.
I Bjuråker A I: 4-5 upptas Gisslarbo, tillhörande Bergsjö församling.
I Bjuråker A I:9 upptas Norrbo, tillhörande Norrbo församling.
I Ljusdal A I: 2- upptages Geholm, som nu tillhör Bjuråkers församling.

 Serier (60 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFörsamlingsböcker, lösbladAktuella blad 1991-06-30 ordnade efter fastighet och personnummer 
A II cFörsamlingsböcker, lösblad avställdaAvställda blad ordnade efter fastighet och personnummer 
A IIIBok över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggarePersonakter ordnade efter namn 
A IV bObefintligregisterInget särskilt register har förts. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterVolym 1 i kortlåda, 2 i arkivbox.

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-2 i kortlådor, 3 i arkivbox.

Avställda personavier ordnade efter personnummer.
 
A VI bAvgångslängd 
B IIn- och utflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker
 
FDöd- och begravningsböcker
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III cBilagor till födelse- och dopbok, meddelanden ang faderskap 
H IVBilagor till konfirmationsbok 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsboken
 
H VI aBilagor till död- och begravningsbok 
H VI bBilagor till död- och begravningsbok, tacksägelseböcker 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen (ej gallringsbara handlingar) 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen (gallringsbara handlingar) 
JSkrivelser, reslutioner, kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll
 
K II aKyrkostämmans protokollFr.o.m. 1992-01-01 direktvalt kyrkoråd, se serie K III a. 
K IIIKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper 
L I cRäkenskaper för kyrkan, skuldböcker 
L I dRäkenskaper för kyrkan, verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L III aRäkenskaper för fattigvården, huvudräkenskaper 
L III bRäkenskaper för fattigkassan, specialräkenskaper 
L III cRäkenskaper för fattigkassan, skuldböcker 
L III dRäkenskaper för fattigkassan, verifikationer 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar ang prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar ang. kyrkan 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker