Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Själevads kyrkoarkiv


Själevads församling bildades under medeltiden.

Följande församlingar har brutits ut ur Själevads församling:
- på 1300-talet Arnäs församling
- på 1400-talet Anundsjö församling
- 1795 Björna församling
- 1824 Mo församling
- den 1 juli 1907 Örnsköldsviks församling

Själevads församling bildade ett eget pastorat till 1795, när församlingen blev moderförsamling i gemensamt pastorat med Björna församling. 1824 blev Själevad åter ett eget pastorat till 1962 när församlingen blev moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Mo församling.

Själevads församling och Mo församling bildade samtidigt 1962 en kyrklig samfällighet, se Själevad-Mo kyrkliga samfällighets arkiv. I samfällighetens arkiv ingår protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar samt även begravningsverksamhetens handlingar, bl.a. gravböcker.

Västeralnö, Österalnö och Österbacke i Själevad överfördes 1848 till Mo församling.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, inbunden serieSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsboken
 
A II cFörsamlingsböcker, lösbladssystemSerien i arkivkartonger
Ordnad efter fastighet
 
A II dFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivkartonger 
A II eAvställda ledkort till församlingsbokenSerien i arkivkartonger 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger
Personakter ordnade efter namn
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter person-
nummer
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter person-
nummer
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter dödsår
och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Aktuellt församlingsregister 1991-06-30 ordnat efter person
nummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Avställda personavier ordnade
efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
B IInflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i pärmar 
E XVigselböcker fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien inbunden.
 
G IIÖvriga längder 
G IIIDiarier 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IIIBilagor till födelse- o. dopboken 
H VBilagor till lysnings- o. vigselboken 
H VIBilagor till död- o. begravningsboken 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991- 07- 01, ej gallringsbaraSerien innehåller bilagor som enligt RA-MS 1997:65 ej är gallringsbara. Från gallring undantas handlingar utfärdade i utlandet och av andra trossamfund. 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65
Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år.
Från gallring undantas handlingar utfärdade i utlandet och av andra trossamfund, se serie H X a.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag, memorial 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmans protokoll 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkan
 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka, kyrkogård m.m. 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningarI kart och ritningsarkiv 
O VI aaKartor och ritningar, kyrkanI kart- och ritningsarkiv 
O VI abKartor och ritningar, kyrkan i DomsjöI kart- och ritningsarkiv 
O VI acKartor och ritningar, Lillkyrkan Gullänget 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar, prästgårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI eKartor och ritningar, församlingshemI kart- och ritningsarkiv 
O VI fKartor och ritningar, övrigaI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingarEndast del av serien registrerad. För övriga volymer se arkivförteckning på papper. 
P XI aProtokoll och handlingar från Örnsköldsviks-Själevads kyrkobrödrakårEndast del av serien registrerad. För övriga volymer se arkivförteckning på papper 
P XVLjud- och bildupptagningar