bild
Arkiv

Stockholms kvinnliga bilkår


Stockholms kvinnliga bilkår SKB

Stockholms kvinnliga bilkår grundades i april 1940. Kårens syfte var ett genom utbildning och övningar bibringa kvinnor sådana kunskaper att de i beredskapslägen kunde stå till samhällets tjänst som bilförare i civila och militära sammanhang. Den utåtriktade verksamheten har senare utvidgats med trafiksäkerhetsarbete som viktigt inslag. Kåren har också internt tillhandahållit utrustning genom bilkårernas bod (överlåten till riksförbundet 1952), givit ut medlemsblad och anordnat tävlingar i varierande discipliner.

SKB:s medlemsantal växte snabbt för att vid 1950-talets slut uppgå till 1 300 medlemmar. Medlemsantalet har senare sjunkit. 1990 var antalet registrerade medlemmar 897 st. Av dessa är ett stort antal knutna till totalförsvaret genom tjänstgöringsavtal.

SKB:s tillväxt i verksamhetsfält och medlemsantal har medfört att kåren organiserats i verksamhetsanknutna sektioner och geografiskt avgränsade grupper. Från grupperna har avknoppats nya lokala bilkårer, t ex i Sollentuna.

Kåren sökte redan från början samarbete med organisationer med angränsande verksamhetsfält. 1942 bildades Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR) som centralorgan för landets kvinnliga bilkårer. I skiftande former har samarbete också bedrivits med övriga frivilligorganisationer, Röda korset, KAK, m fl organisationer, liksom med försvarsmakten.

SKB:s arkiv, som omfattar ca 2 hm, består huvudsakligen av kårens årsmötes-och styrelseprotokoll t o m 1991-06-30. I bilagor till dessa återfinns bl a styrelsens årsberättelser, räkenskapshandlingar och inkommande skrivelser. Handlingar rörande vissa ämnen, t ex SKB:s jubiléer och dess uppdrag, har bildat egna serier. Till arkivet hör också relativt omfattande serier av fotografier och pressklipp. Arkivet levererades till Krigsarkivet 1992 (acc 1992/42). *

Mats Thideskog

1992-11-05

* senare lev acc 2006/83 och 2008:004, 2009:056, 2010:005

 Serier (24 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1ÅrsmötesprotokollÅrsmötesprotokoll från tiden 1940-1972/73 återfinns i serie A 2 volym 1-6.
Verksamhetsår = kalenderår t o m 1950, 1 juli-30 juni fr o m 1951. Första verksamhetsår enligt ny ordning 1950-01-01-1951-06-30. Protokollen t o m verksamhetsår 1972/73 sammanbundna med styrelseprotokoll, därefter lösa i kartong.
Med bilagor.
 
A 2StyrelseprotokollStyrelseprotokollen är t o m 1973/74 sammanbundna med årssmötsprotokoll, därefter lösa i kartong. Innefattar även vissa protokoll från utskott och sektioner.
Med bilagor.
 
A 3Föredragningslistor till årsmötenFöredragningslistor 1976/77-1989/90 ingår i serie A1:1. Verksamhetsåren 1978/79-1979/80 och 1983/84-1985/86 saknas. 
A 4Föredragningslistor till styrelsemötenFöredragningslistor 1986/87-1990/91 ingår i serie A2:9. 
B 1Reglementen och stadgarIngår 1943-1983 i serie B4:1. 
B 2KursprogramKursprogram 1953 och 1960-talet ingår i serie B4:1. Vissa senare kursprogram utgör bilagor till årsmötesprotokoll (serie A1). 
B 3Årsrapporter till SKBRIngår 1973/74-1988/89 i serie B4:1. Styrelsens årsberättelser till årsmötet utgör bilagor till årsmötesprotokollen (serie A1). 
B 4Interna årsrapporterRapporter från sektioner och grupper mm. Utgör underlag för styrelsens årsberättelser (bilagor till årsmötesprotokollen, serie A1) och årsrapporter till SKBR (serie B3). 
B 5MedlemsbladBilkåristen därefter Kårkontakt. Parallellt utgavs 1970-1985 och 1989 Bilkårsnytt. 
D 1Journaler 
D 2Medlems, utbildnings och tjänstgöringskortSerien är ordnad i personnummerordning utom volym 1 som även är alfabetiskt ordnad.
Tidsangivelsen avser alltså födelseår.

Accession 2008:004
 
E 1Inkomna skrivelserIngår 1950-1988 i serie B4:1. Inkomna skrivelser utgör huvudsakligen bilagor till styrelseprotokollen (serie A2). Häri endast enstaka handlingar, framför allt ansvisningar till årsrapporter till SKBR (serie B3). 
F 1Handlingar rörande jubiléer 
F 2Handlingar rörande Bilkårernas bodIngår 1952 i serie F4:1. 
F 3Handlingar rörande medlemsenkäterIngår 1962 i serie F4:1. 
F 4Handlingar rörande uppdragAvser körningar, paraderingar, vakthållning mm. 
F 5Handlingar rörande riksfälttävlanRegler, instruktioner, korrespondens mm från riksfälttävlan 1968 och 1970 ingår i serie F4:1. 
F 6Handlingar rörande andra organisationer 
F 7Handlingar rörande tävlingar 
F 8Kurssammanställningar, kursanmälanKurssammanställningar, luckor 1990-2000, kursanmälningar 1990-2000. 
F 9Fester och seniorträffarAccession 2013:005 
G 1RäkenskapshandlingarÅrsredovisningar och revisionsberättelser utgör 1940-1991 bilagor till årsmötesprotokollen (serie A1).Övriga räkenskapshandlingar, t ex kassarapporter, utgör bilagor till styrelseprotokollen (serie A2). 
K 1FotografierFotografier från jubiléer och uppdrag ingår i resspektive serie (F1 resp F4). 
Ö 1PressklippPressklipp allmänt om bilkårernas verksameht i landet.