Brandel, Sven  (1886 – 1931)

Person

KategoriPerson (släkt). Arkitekter
HistorikSon till läroverksadjunkten Sven Adolf Brandel och Alma Christina Busch. Gift 1903 med Marit Ingeborg Widén. KTH 1906-1910, amanuens hos vitterhets, historie och antikvitetsakademien 1919-1925. Ledde restaureringen av ett stort antal av Sveriges äldre kyrkor, däribland Östra Ryd, Täby och Värmdö. Medverkade med ett antal kyrkobeskrivningar i verket "Sveriges kyrkor" 1927. RVO 1928.
Hänvisningar till orter
Lunds stad (Födelseort)
Stockholms stad (Dödsort)
ReferenskodSE/LLA/10114
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/xuJCkkQZY4I5RSiaie1br1
ExtraID10114


Arkivbeskrivning
Korset å taket. Detalj av inre taklisten [bårhus].
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödöns kyrka
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Rödö kyrka. Förslag till altaruppställning
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Åhls Kyrka. Ändring av Predikstolens Ljudtak.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhls Kyrka Dalarna. Uppställning av altarskåp m.m.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhls Kyrka. Ändring av Predikstolens Ljudtak.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ås kyrka. Förslag till restaurering av predikstol, trappa och sakristia
Ingår i: Ås kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Inredning av Gravkapell vid Näshulta Kyrka.
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kärrbo [placering av ny kamin i koret].
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhls Kyrka. Nya Innerdörrar i Gravkapellet.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödö kyrka. Åndring av altaret
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Trolle-Ljungby kyrka. Bearbetat restaureringsförslag.
Ingår i: Länsarkitektens i Malmöhus län arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ås kyrka. Elektrisk belysning
Ingår i: Ås kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Trolle-Ljungby kyrka. Bearbetat restaureringsförslag.
Ingår i: Länsarkitektens i Malmöhus län arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Åhls Kyrka Dalarna. Uppställning av altarskåp m.m.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kärrbo kyrka. Ritning till igenmurning av korfönster och uppställande av altarskåp.
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhls Kyrka. Nya Skåp i Västra Vapenhuset. södra Vindfångets Innedörrar.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By Kyrka. Materialbodens ändring till Bårhus [sektioner, fasad, plan].
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapellet vid Näshulta. [inredningsdetaljer]
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhls Kyrka Dalarna. Uppställning av altarskåp m.m.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhls Kyrka. Nya skåp i Västra Vapenhuset. Södra Vindfångets innedörrar.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Perspektivritning av pumphus].
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till återuppbyggnad av Rödö kyrka
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Förslag till ny kyrka i Ramsta. [Fasad-, sektions-, planritningar].
Ingår i: Ramsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödö kytka. Ritning till orgel
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Gravkapell vid Näshulta K:a. [inredning]
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödöorgel
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
By Kyrka. Ändring av materialbod till Bårhus.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kärrbo kyrka. Ritning till igenmurning av korfönster och uppställande av altarskåp.
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till återuppbyggnad av Rödöns kyrka
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund (depå: Lantmäteriet))
 
Rödö kyrka, ritning till ljusstake
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Rödö kyrka. Altaruppställning
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Inredning av Gravkapell vid Näshulta Kyrka. Alternativ I.
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kärrbo kyrka [plan, uppmätning].
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödö kyrka. Trälykta till vapenhus och sakristia
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Rödö kyrka. Ritningar rörande återuppbyggnad
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
By Kyrkby. Skiss till Pumphus av trä på sockel av beton.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapellet Näshulta. Stjärnan å altaruppställningens överstycke.
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Skiss till vägglampett i mässing].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödö kyrka. Ritning rörande ljusstakars placering på läktaren
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Kärrbo kyrka. Ritning till igenmurning av korfönster och uppställande av altarskåp.
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapellet vid Näshulta K:a. [Inredning]
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödö kyrka. Förslag till bänkar
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Ås kyrka. Sakristia och arkivrum
Ingår i: Ås kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Kärrbo Kyrka. Skiss till Korfönster av antikglas i blyinfattning. I mitten är en rest av ett medeltida fönster infattat.
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Inredning av Gravkapell vid Näshulta Kyrka. Alternativ II.
Ingår i: Näshulta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till återuppbyggnad av Rödö kyrka
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Kärrbo Kyrka. förslag till rökgång.
Ingår i: Kärrbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ås kyrka. Skiss till källarplan
Ingår i: Ås kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Ramsta kyrka. 1925. [Fasadritning med kortsidan med kyrktornet rakt framifrån].
Ingår i: Ramsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rödö kyrka. Koppartavla över västportalen
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Teckning av Rödö kyrka
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Rödö kyrka. Ritning över ljuskronas placering
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)
 
Rödöorgel, detaljritning
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Östersund)