Hjort, Ragnar  (1887 – 1971)

Person

KategoriPerson (släkt). Arkitekter
HistorikSon till läroverksadjunkten Johan Hjalmar Hjort och Ester Sofia Constance Rosenlöf. Gift 1928 med Märta Sofia Friestedt. KTH 1906-1910. Lärare i arkitekturhistoria vid Konsthögskolan vid ett flartal tillfällen perioden 1917-1921. Arkitekt vid Byggnadsstyrelsen 1917, byggnadsråd och chef för kulturhistoriska byrån i Byggnadsstyrelsen 1924-1952.
Hänvisningar till orter
Stockholms stad (Födelseort)
ReferenskodSE/LLA/10115
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/RnfccaFxqa2kwg87Rk9tN2
ExtraID10115


Arkivbeskrivning
Gravkapell i Långshyttan [Plan; Sektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1949. Motto: "Katedralen". Beskrivning till tävlingsförslag till Uppsala domkyrka 1949 med motto "Katedralen".
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Fasad mot väster samt sektion genom torn. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombyggnads förslag. Vindsvåning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. Studie till tornen. Bredden dock något för stor. [Perspektiv från väster. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka [bänkar i sakristian; detaljer till bänkar i sakristian].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka, Dalarna. Restaureringsförslag. Alt.1.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Situationsplan. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likbod på Enköpings-Näs kyrkogård.
Ingår i: Enköpings-Näs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrka. Ritning till förändring.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell Långshyttan. Inredningar.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Fasad mot söder. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Förslag till mindre ombyggnad. [Bottenvåning, Vindsvåning].
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma klockstapel. Schematisk plan av stommen
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Dala-Husby kyrka. detalj till lampett litt. B.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Klockstapel för Långshyttan.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Armaturförslag.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma klockstapel. Schematisk plan av stommen.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Radiatorgaller i vestibulen. [Fasad, plan, sektion, detalj.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny prästgård i Torshälla, skåp och bänkinredning i kök
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan. Grund- och källarritning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka, Dalarna. Restaureringsförslag. [Trappsteg till koret; träpodium för dopfunten; vapenhusets golv; ny ritning till dörr litt. f; kapphylla vid brudkammaren; lykta för vapenhuset; 3 st infällda kasetter i taket under läktaren; bänkar för de båda främre resp bakre kvarteren; bänkar för koret; detaljer till bänkritningar nr. 28,29 och 30; nya omfattningar (mot kyrkorummet) till sidovindfångens dörrar, 2 st; fönsterräcken och ledstång för läktaren; piscina i sakristians altarbord; vissa ändringar på altarplatsen; hylla för psalmböcker och hörlurar 2 st; inbyggnad av kassaskåp i sakristian; dopfat och pall till funten; nytt trappräcke till predikstolen].
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan. Entréefasad.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Klockstapel för Långshyttan [fasader; sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Huvudvåning. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka. Placering av ny orgel och förändring av bänkkvarteren i kyrkans västra del.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Strängnäs domkyrka. Förslag till Piscina i Övre Sakristian.
Ingår i: Strängnäs domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Jämförelse mellan höjden å Långshyttans klockstapel och höjderna å några kända klockstaplar i Dalarna.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Ordnande av Långshyttans Kyrkogård.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trolle-Ljungby kyrka. Bearbetat restaureringsförslag.
Ingår i: Länsarkitektens i Malmöhus län arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Bromma klockstapel. Schematisk plan av stommen.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Strängnäs domkyrka. Förslag till inredning av S:ta Annae Kapell.
Ingår i: Strängnäs domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Armaturförslag.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Skiss till placerande av elektr. armatur på nummertavlorna.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till elektrisk belysningsarmatur i Tillinge kyrka].
Ingår i: Tillinge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till Klockstapel för Långshyttan. Alt. II. Alternativa Fasader till samma stomme.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trolle-Ljungby kyrka. Bearbetat restaureringsförslag.
Ingår i: Länsarkitektens i Malmöhus län arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
By kyrka, Dalarna. Uppmätning.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Klockstapel för Långshyttan [Profil å övre takfallet; Profil å nedre takfallet].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombyggnads förslag. Bottenvåning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Ordnande av Långshyttans Kyrkogård [Längdsektion, Tvärsektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Grindparti för Fröslunda kyrkogård.
Ingår i: Fröslunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Predikstol för sakristian.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ordnande av "Domtrappkällaren", Uppsala. Våningen en tr. upp. [Plan med tillägg i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Kopparbergs län. Restaureringsförslag [plan av kyrkan, sakristians inredning; tvärsektion, plan av nedre läktaren, plan av övre läktaren; längdsektion; orgelns fasad, orgelns sidofasad, [orgelns] plan, [orgelns] tvärsektion a-a; [läktartrappans längdsektion], [tvär]sektion av trappan, [plan av trappan], dörr litt. A, dörr litt. B, taklist i vindfång, detalj till ledstång; dörr litt. C, dörr litt. D; bänkar i kyrkorummet, bänkar å nedre läktaren, bänkskärm mot trappan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". Perspektiv från nordöst.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan. Plåtavtäckning över porten.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till Kyrka och Stapel Långshyttan.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Långshyttans Kyrkogård. Grindar.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Fasad mot öster. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Trappritning. [Plan, sektioner, detalj.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ordnande av "Domtrappkällaren", Uppsala. Bottenvåningen. [Plan med tillägg i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Strängnäs domkyrka. Förslag till ny dörr i källaren, som reservutgång från sakristian.
Ingår i: Strängnäs domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka [bänk i vapenhuset; smidesräcke vid ljusbrunnen; fönster för sakristian, 4 st.; inre fönster i tornrummet].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Kopparbergs län. Uppmätningsritning [plan av kyrkan; bänkinredning, tvärsektion, plan av nedre läktaren, plan av övre läktaren; längdsektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Västra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Klockstapel för Långshyttan [Dörr, Stora Taklisten, Lilla Taklisten].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Preliminär beskrivning angående ombyggande av Ärkebiskopsgårdens stallbyggnad för Domkapitlet. [Beskrivning medföljande poster 11631:0380:00008-00010.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan [perspektivskiss; plan; Sektion; sektion; Entréefasad; fasad; Bakfasad; Grund- och källarritning; Kors av målad plåt på taket; Detalj till trappa av granit; Katafalk; Specialritning till Taksprång; Snickerier; Altaret; Betongring omkring runda fönstret; Detalj till fönstret på långväggen, Detalj till runda fönstret; Detalj av källarfönster; Dörrdetaljer; Detalj till trissa under Taksprång; Ring av smidesjärn på källardörren].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelhus för Bromma kyrka. Ritning nr 1-4
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Södra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan. Bakfasad.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombyggnadsförslag. Huvudvåning. [Plan. Med tillägg i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Strängnäs domkyrka. Förslag till inredning i S:ta Annae kapell.
Ingår i: Strängnäs domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombyggnadsförslag. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombyggnads förslag. Vindsvåning. Arkiv-våning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Kopparbergs län. Restaureringsförslag [plan av kyrkan, sakristians inredning; tvärsektion, plan av nedre läktaren, plan av övre läktarren; längdsektion; orgelnsfasad, orgelns sidofasad, plan [av orgeln], tvärsektion a-a [av orgeln]; längdsektion av läktartrappa], [tvär]sektion av trappan, plan av trappan, taklist i vindfång, detalj tillledstång, dörr litt. A, dörr litt. B; dörr litt. C, dörr litt. D; bänkar i kyrkorummet, bänkar å nedre läktaren, bänkskärm mot trappan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till Klockstapel för Långshyttan.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Norra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Perspektiv från nordöst.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till Klockstapel för Långshyttan. Alt. III.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Långshyttans Kyrkogård. Grindar. Detalj.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritningar över byggnad för samlingssal, post, telefon, bagage, brovakt, tvätt och strykning m.m.]
Ingår i: Skoklosters slotts gårdsarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". Alternativ. (studie) Stora spirorna och strävsystemen. [Perspektiv från nordöst.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala Husby k:a. Ytterfönster (Uppmätning).
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan [fasad].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". Alternativ. Betr. strävsystem och spiror. Alternativt strävsystem. [Östra fasaden. Sektion genom strävbågar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka [skärm i sakristian; Predikstol för sakristian. Detaljer; Predikstol för sakristian].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. Studie till tornen. [Perspektiv från väster. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan [perspektivskiss].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Fasad mot S:t Eriks gränd. Enda förändring: två takkupor ha tillkommit.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan [försättsblad].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. vestibulen med vindfång. [Plan. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny prästgård, Torshälla [planer, fasader, sektioner]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. [Nya vapenhuset; nya vapenhuset med placering av järnhällarna].
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Ordnande av Långshyttans Kyrkogård.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Östra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby. Förslag till anordnande av ny orgel på nedre läktaren, med plats för kör framför och på sidorna.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka [bänkar i sakristian; detaljer till bänkar i sakristian].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Detaljer till vestibulens vindfång. Plan. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag ur ritning av Gravkapell i Långshyttan. Sektioner.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) (Osignerad)
 
Gravkapell i Långshyttan. Katafalk.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Situationsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Klockstapel för Långshyttan [fasad].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Strängnäs domkyrka. Altare för S:ta Annae kapell.
Ingår i: Strängnäs domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Trappräcke. [Fasad, plan, detalj.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Perspektiv från nordost. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritningar över stenhus vid Skokloster.]
Ingår i: Skoklosters slotts gårdsarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Fasad mot norr. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala Husby kyrka. Skiss till liten trägrind.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. bänkar i sakristian. skiss utvisande mellanstödens förändring för erhållande av större bredd i basen.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tävlingsförslag 1946. Motto "Syntes". [Sektioner genom långhus.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Följebrev till ritningar över Spannarboda klockstapel]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka. Plan av sakristian.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Perspektiv från sydväst. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka, Dalarna. Restaureringsförslag. Alt.1.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala-Husby kyrka [förslag till ny yttertrappa av natursten; trapplan i vapenhuset].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 1949. Motto: Katedralen. [Tvärsektioner genom långhuset. Tävlingsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dala=Husby. Förslag till ny orgel på nedre läktaren med plats för kör framför. De långa piporna skjuta upp i övre läktaren.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Klockstapel för Långshyttan [sektioner, planer].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka. Idéförslag för tillbyggnad av sakristia o vapenhus.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Dala Husby k:a. Innanfönster (Förslag).
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Klockstapel för Långshyttan [detaljsektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan [sektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapell i Långshyttan. Grund- och källarritning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. [Vindsvåning, Huvudvåning]. [Med tillägg i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av Ärkebiskopsgårdens stall- För Uppsala domkapitel. [Fasad mot gården. Fasad mot gränden. Gavel mot Odinslund. Sektion. Planer]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till minnestavla i By kyrka.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. Alt.2.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till Klockstapel för Långshyttan. Alt. I.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. Alt2.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombyggnads förslag. Fasad mot S:t Eriks gränd. Enda förändring: två takkupor ha tillkommit.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkapitelhus. Ombygnadsförslag. Vindsvåning. [Plan. Med tillägg i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till Kyrka i Långshyttan.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. [Plan; nya bänkgavlar, dörrar och bänkskärmar; ny sakristiingång med trappa; uppmätning av nuvarande altare och altarskåpspostament; sakristian; nya trappan till läktaren; dörrar; foder, golvsocklar, taklister; antependieskåp; piscina för sakristian; 2 st korbänkar; väggfast skåp i sakristian; kors för triumfkrucifix; läktarplan; stenbänkar vid vapenhusets västra sida; altare för sakristian; talarpulpet för sakristian].
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Planritning till gravkapell i Långshyttan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) (Osignerad)
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Trappräcke. [Detaljer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka. Idéskisser för tillbyggnad av vapenhus och sakristia.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Domkapitelhuset Uppsala. Ombyggnadsförslag. Vindsvåning. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkapellet Långshyttan. Situation.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))