bild
Arkiv

Lackalänga kyrkoarkiv


Lackalänga kyrkoarkiv

HISTORIK

Lackalänga var tidigare annexförsamling i Stävie och Lackalänga pastorat i Torna kontrakt. Fr.o.m. 1951 blev Lackalänga moderförsamling i pastoratet. Församlingarna slogs samman och bildade Lackalänga-Stävie församling från och med 1998.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden. Hänvisningar till T samt ett sidnummer (t.ex. T 10) avser på församlingen skrivna i volym A II a:14 och A II a:21.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 avställda 1968-1981, 1982-1989 och 1990-1991, samt sorterade alfabetiskt inom varje uppdelning. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden. Utflyttningslängd 1949-1965 saknas, se avgångsregister, serie A VI a.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Manuellt förd. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Manuellt förd. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Manuellt förd. 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivboxar. Kungörelser 1969-1975 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsföreskrift RA-MS 1997:65. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
K IV aSkolrådets protokollSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendetSerien i arkivboxar. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien i arkivbox. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar. 
O I cGravböckerInga handlingar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivboxar. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. Stävie-Lackalänga kyrkliga syförening/arbetsförening. 
P IVFotografier