bild
Arkiv

Sturkö kyrkoarkiv


Sturkö kyrkoarkiv

HISTORIK

Sturkö församling bildades genom utbrytning ur Lyckeby 1564-06-12. Församlingen ingick 1564-1692 i Lyckeby pastorat med en lucka 1650-1653 då Sturkö församling bildade ett eget pastorat. 1693-1923 bildade Sturkö och Torhamns församlingar ett pastorat, där även Tjurkö församling ingick fr.o.m. 1888. 1923-05-01--1961 bildade Sturkö och Tjurkö församlingar ett pastorat. Fr.o.m. 1962 bildade Sturkö och Ramdala församlingar ett pastorat.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Fastighetsregister finns i början av respektive volym eller svit.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighet. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade alfabetiskt efter namn. 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 saknas. Personavier 1968 - mars 1976 sorterade alfabetiskt, mars 1976-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 saknas. Personavier 1968 - nov 1980 sorterade alfabetiskt, dec 1980 - 1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Ej gallringsbara
Serien består av handlingar som ska bevaras enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VÖvriga räkenskaper
 
L VIRäkenskaper i sammandrag (finansstatistik) 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående pastors löneförmåner 
O IVHandlingar angående prästerskap och kyrkobetjäning 
P IÖvriga handlingar