bild
Arkiv

Stävie kyrkoarkiv


Stävie kyrkoarkiv

HISTORIK

Stävie var tidigare moderförsamling i Stävie och Lackalänga pastorat Torna kontrakt. Fr.o.m. 1951 blev Lackalänga moderförsamling i pastoratet. Församlingarna slogs samman och bildade Lackalänga-Stävie församling från och med 1998.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1948-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 avställda 1968-1981, 1982-1989, 1990-1991 sorterade alfabetiskt inom varje avställningsperiod. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Utflyttningslängd 1948-1966 saknas. För utflyttade dessa år, se serie A VI a.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialKungörelser 1970-1972 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsföreskrift RA-MS 1997:65.
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerVerifikationer 1921-1954 har gallrats 1990 i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19 
L II aRäkenskaper för skolaSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerVerifikationer 1928-1932 har gallrats 1990 i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Enligt anteckning i äldre arkivförteckning utgallrades 1990 kvittensbok 1899-1917, kollektbok 1918-1926 och kollektredogörelser 1948-1950. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar. 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböckerInga handlingar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVFotografier