bild
Arkiv

Tolånga kyrkoarkiv


Tolånga kyrkoarkiv

HISTORIK

Vanstad och Tolånga är redan i äldsta kända belägg, Lunds stifts Landebog 1569, upptagna som med varandra förenade, med Vanstad som huvudsocken. 1933-05-01 sammanslogs Vanstad och Tolånga med Röddinge och Ramsåsa till ett pastorat, benämnt Vanstads, Tolånga, Röddinge och Ramsåsa församlingars pastorat, Färs kontrakt.

Sedan 1962-01-01 utgör Lövestad, Vanstad, Tolånga och Röddinge ett pastorat i Färs kontrakt.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie) Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om ej annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till kommunionslängden och konfirmationsboken 
H VIBilagor till dödboken 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmoprotokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådshandlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskaperna 
L II aRäkenskaper för skola
 
L II bVerifikationer till skolräkenskapernaSerien i arkivboxar. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
MHandlingar angående prästval 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar