bild
Arkiv

Trelleborgs kyrkoarkiv


Trelleborgs kyrkoarkiv

HISTORIK

Församlingens namn skrevs till och med 1909 Trelleborg, mellan 1910 och 1937 var den officiella stavningen Trälleborg, och från och med 1938 skrevs namnet återigen Trelleborg.

Trelleborgs församling var fram till 1632 ett eget pastorat. Mellan 1632 och 1867 var Trelleborg moderförsamling i Trelleborgs och Maglarps församlingars pastorat, Skytts kontrakt. I samband med att Trelleborg 1867 återfick sina stadsprivilegier (indragna 1619) bildades Trelleborgs stadsförsamling genom utbrytning ur Trelleborgs landsförsamling. Mellan 1867-07-01 och 1907-12-31 var Trelleborgs stadsförsamling moderförsamling i ett pastorat bestående av stadsförsamlingen, landsförsamlingen och Maglarp.

1908-01-01 uppgick landsförsamlingen i stadsförsamlingen. Den nybildade församlingens namn var Trelleborgs församling. Fram till 1961 var Trelleborg moderförsamling i Trelleborgs och Maglarps församlingars pastorat. Från och med 1962 är Trelleborgs församling ett eget pastorat i Oxie och Skytts kontrakt.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningarSerien i arkivboxar om ej annat anges.
 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar.

Församlingsboksblad sorterade alfabetiskt efter fastighetsbeteckning och inom varje fastighet sorterade efter sökpersonens personnummer.

I samband med fastighetsreformen 1983 bytte samtliga stadsägor (stg) fastighetsbeteckning. Kvar i volymer märkta stg finns församlingsboksblad för personer som utflyttat eller avlidit före 1983. Övriga församlingsboksblad är överförda till ny fastighetsbeteckning. Ledkort vid respektive fastighet anger ny respektive gammal fastighetsbeteckning.
 
A II dSärskilda förteckningar och register till församlingsböckernaSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade familjevis, alfabetiskt efter sökpersonens efternamn. 
A IV bObefintlighetsregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. För åren 1968-1984 ingår register över avlidna.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Personavier sorterade efter personnummer.

Avtryckskort 1947-1967 är gallrade. För utländska medborgare se serie A VI c.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt efter efternamn. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. Avställningsår 1967, 1976 och 1991. 
A VI bAvgångslängderSerien i HO-kartonger. 
A VI cAvgångsregister. Utländska medborgareSerien i arkivboxar. Personkort över utländska medborgare. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker för Trelleborgs länslasarettSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok med ADBSerien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker för Trelleborgs länslasarettSerien inbunden. 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65.

Volym 1-38 samt 41-64 innehåller flyttningsbetyg. Flyttningsbetyg 1900-1926 gallrade enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H III aBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
H III bBilagor till födelse- och dopboken för Trelleborgs länslasarettSerien i arkivboxar. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1997:65. 
H VI aBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
H VI bBilagor till död- och begravningsboken för Trelleborgs länslasarettSerien i arkivboxar. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
JSkrivelser och resolutioner m.m.Serien i arkivboxar.

Serien innehåller om ej annat anges handlingar till diarium för kyrkobokföring.
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L II aRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker