Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Vanstads kyrkoarkiv


Vanstads kyrkoarkiv

HISTORIK

Vanstad och Tolånga är redan i äldsta kända belägg, Lunds stifts Landebog 1569, upptagna som med varandra förenade, med Vanstad som huvudsocken.

1933-05-01 sammanslogs Vanstad och Tolånga med Röddinge och Ramsåsa till ett pastorat, benämnt Vanstads, Tolånga, Röddinge och Ramsåsa församlingars pastorat, Färs kontrakt.

Sedan 1962-01-01 utgör Lövestad, Vanstad, Tolånga och Röddinge ett pastorat i Färs kontrakt.

 Serier (49 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet alfabetiskt ordnad efter sökpersonens efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om ej annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om ej annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H VBilagor till lysnings-, vigsel- samt äktenskapsboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen (fr.o.m. 1991-07-01) 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarByggnadsstyrelsens protokoll
1908.
Fortsättningsskolestyrelsen
1923-1931. Spridda år.
 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskaperna 
L II aRäkenskaper för skola
 
L II bVerifikationer till skolräkenskapernaSerien i arkivkartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
MHandlingar angående prästval 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar
 
P IÖvriga handlingar