Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   

Rössel Agda  (1910 – 2001)

Person

Alternativa namn
Ambassadör och ständigt ombud vid FN-repr New York  (1958 – 1964)
Ambassadör Belgrad  (1964 – 1969)
Ambassadör Prag  (1969 – 1973)
HistorikAgda Rössel blev efter dkiplomering vid Socialpolitiska institutet personalkonsulent. 1941 ombud för Kvinlliga telefontjänstemannaföreningen och därefter beredskapskonsulent vid Stockholm arbetarnämnd och vid AMS, där hon utsågs till 1 byråinspektör. 1948-1951 avdelningschef för Rädda barnens internationella verksamhet. Ledamot av styrelsen för Federation of Business and Professional Women 1950-1956 (ordf från 1954). Medlem i Sveriges delegation i FN:s kommission för de mänskiliga rättigheterna 1951-1953. Verksam vid FN:s generalförsamlingar 1952 och 1954. Rössel var den första kvinnan i chefsposition vid FN.
ReferenskodSE/RA/101010728
ExtraID4681