Rössel Agda  (1910 – 2001)

Person

Alternativa namn
Ambassadör och ständigt ombud vid FN-repr New York  (1958 – 1964)
Ambassadör Belgrad  (1964 – 1969)
Ambassadör Prag  (1969 – 1973)
HistorikAgda Rössel blev efter dkiplomering vid Socialpolitiska institutet personalkonsulent. 1941 ombud för Kvinlliga telefontjänstemannaföreningen och därefter beredskapskonsulent vid Stockholm arbetarnämnd och vid AMS, där hon utsågs till 1 byråinspektör. 1948-1951 avdelningschef för Rädda barnens internationella verksamhet. Ledamot av styrelsen för Federation of Business and Professional Women 1950-1956 (ordf från 1954). Medlem i Sveriges delegation i FN:s kommission för de mänskiliga rättigheterna 1951-1953. Verksam vid FN:s generalförsamlingar 1952 och 1954. Rössel var den första kvinnan i chefsposition vid FN.
ReferenskodSE/RA/101010728
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/r3zoORoTFwH404oBy2ZzRT
ExtraID4681