Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Sahlin Michael  (1945 – )

Person

Alternativa namn
Kansliskrivare ESK-delegationen Madrid  (1980 – 1981)
1 Ambassadsekr Madrid  (1983 – 1984)
Ambassadör Ankara och Baku  (1995 – 1998)
HistorikFD Michael Sahlin tjänstgjorde först vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Sahlin kom till UD 1977. 1984 tjänstgöring vid Försvarsdepartementet, 1987 vid Rikdsdagens försvarsutskott, 1991 statssekr i Försvarsdepartementet 1994 ambassadör vid UD. Efter stationeringen i Ankara, har Sahlin varvat tjänstgöringar i UD med ambassadörskap i Belgrad och har därefter varit chef GD för Folke Bernadotte-akademin.
ReferenskodSE/RA/101010785
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/7yWyGwyRmwaph7V5hpylbF
ExtraID4680