bild
Arkiv

Utrikesdepartementet med föregångare


 Arkiv (34 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
2210.01.1Utrikesdepartementet/ Kabinettet för utrikes brevväxlingen Huvudarkivet1681 – 1952Ett register över i förteckningen förekommande personer finns i pappersförteckningen.
 
2210.01.2Utrikesdepartementet Huvudarkivet1920 – 1997 
2210.02Utrikesdepartementet 1902 års dossiersystem1748 – 1920
 
2210.03.1Utrikesdepartementet 1920 års dossiersystem 1918-19521918 – 1952
 
2210.03.2Utrikesdepartementet 1920 års dossiersystem ( Leverans 1 januari 2008)1920 – 2000. 
2210.03.3Utrikesdepartementet 1920 års dossiersystem ( Leverans 1 januari 2009)1975 – 2008Observera att samtliga handlingar i UD:s arkiv från 1971 och framåt måste granskas av en handläggare innan utlämnade. För att underlätta handläggningen rekommenderar vi att man förbeställer materialet innan besök i läsesalen. 
2211.01Utrikesdepartementet/ Kabinettet för utrikes brevväxlingen Bihang till huvudarkivet: Högkvarteret 1813-18141813 – 1814 
2211.03Utrikesdepartementet/ Kabinettet för utrikes brevväxlingen Bihang till huvudarkivet Schinkels papper1810 – 1818 
2211.04Utrikesdepartementet/ Kabinettet för utrikes brevväxlingen Bihang till huvudarkivet Wetterstedtska depositionen1811 – 1843 
2212.01Utrikesdepartementet Första B-avdelningen1914 – 1937Översikt över Arkivets innehåll

Diarier, Vol. nr 1-5

Dossierer ordnade enligt första B-avdelningens dossierplan

Grupp 1
B-avdelningens i Stockholm organisation och verksamhet, Vol. nr 6-8

Grupp 2
Den nya verksamhetens i Ryssland organisation m.m. (Beskickningens B-avdelning), Vol. nr 8-23

Grupp 3
Svenska Röda Korsets hjälpkommitté för krigsfångar, Vol. nr 24-25

Grupp 4
Allmänna och principiella frågor rörande tyska fångar i Ryssland, Vol. nr 26-33

Grupp 5
Civilfångar och övriga civila tyska undersåtar i Ryssland (enskilda förhållanden), Vol. nr 33-50

Grupp 6
Krigsfångar (enskilda förhållanden), Vol. nr 51-61

Grupp 7
Ärenden rörande bevakandet av övriga tyska intressen i Ryssland, Vol. nr 61-65

Grupp 8
Ärenden rörande tyska intressen utom Ryssland, Vol nr. 66-75

Grupp 9
Enskilda ärenden, rörande ryska undersåtar m.m. i de ockuperade delarna av Ryssland (och Rumänien), Vol. nr 76

Dossierer ordnade enligt 1902 års dossiersystem

Grupp 21, avdelning U Kriget 1914-1919, Vol. nr 77-110
(Dessa dossierer har överförts till B-avdelningens arkiv från 1902 års dossiersystem)

Rapporter, register m.m. Vol. nr 111-131
 
2212.02Utrikesdepartementet Andra B-avdelningen1939 – 1969 
2212.03Utrikesdepartementet NF-byråns arkiv och trycksamling1918 – 1947 
2212.04Utrikesdepartementet Juridiska byrån1906 – 1952 
2212.05Utrikesdepartementet Arvs- och ersättningsbyrån1905 – 1955 
2212.06Utrikesdepartementet Byrån för tyska avvecklingsfrågor1945 – 1959 
2212.07Utrikesdepartementet Japanska avvecklingsbyrån1945 – 1958 
2212.08Utrikesdepartementet Handelsavdelningen1885 – 1928 
2212.09Utrikesdepartementet Sjöfartsbyrån1939 – 1948 
2212.10Utrikesdepartementet Personalbyrån1881 – 1953 
2212.11Utrikesdepartementet Pressbyrån1920 – 1962 
2212.12Utrikesdepartementet Granskningsbyrån1939 – 1952 
2212.13Utrikesdepartementet Radiobyrån1939 – 1968 
2212.14Utrikesdepartementet Protokollet1864 – 1962 
2212.15Utrikesdepartementet Expeditionen för utländska passärenden1914 – 1944 
2212.16Utrikesdepartementet Licensbyrån1943 – 1957 
2212.17Utrikesdepartementet Arkivet1795 – 1954 
2212.18Utrikesdepartementet Kurirexpeditionen1914 – 1953 
2212.19Utrikesdepartementet Handarkiv1860 – 1959 
2212.20Utrikesdepartementet Tidningsklipp1909 – 1964 
2212.21Utrikesdepartementet Kopior ur Auswärtiges Amts m fl arkiv1855 – 1945Hela beståndet utgörs av buntar av mikrofilmade handlingar

 
2212.22Utrikesdepartementet Handelsavdelning1983 – 1996 
2212.23Utrikesdepartementets presskonferenserSärförvaras hos ELBE (enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv)

För presskonferenser efter 2006 hänvisas till Regeringskansliet förvaltningsavdelning (SE/RA/1200/10)
 
2213.24Krigsmaterielinspektionen1983 – 1996