bild
Arkiv

Sophiahemmet


Grunddata

ReferenskodSE/RA/740111
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/OZR4dHgFpaAiBNZLY5Rg00
ExtraID740111
Omfång
59,3 Hyllmeter  (-)
Datering
18831990(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareDeponenten
VillkorsanmHela arkivet kräver tillstånd. Kontakta Sophiahemmet för tillstånd, läs mer på www.sophiahemmet.se/historiska_arkiv
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
Dokumentation: Bildbeskrivning till Gertrud Adrians samt Maja Burström diabilder (bil.1) (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Sophiahemmet (Omfattar både sjukhus, skola och Solhemmet.)

Innehåll

Inledning (äldre form)Sophiahemmets verksamhet grundades 1884 av Drottning Sophia. Hon hade då insett att den svenska sjukvården behövde bättre utbildad personal och lät starta en sjuksköterskeskola. Florence Nigthingales idéer om sjukvård studerades och låg till grund för utbildningen.

Det första elevhemmet låg på Gråbergsgatan, numera Upplandsgatan, i Stockholm. Så småningom kom man i anslutning till detta första sköterskehem att öppna en privat sjukvårdsavdelning. När behovet sedan växte av mer utrymme, både för utbildning och för sjukvård, började man planera för ett nytt sjukhus. År 1889 invigdes Sophiahemmet som fått sin plats intill Vallhallavägen på Kungliga Djurgården.

Sophiahemmet har alltid värnat om sin sköterskekår och man startade tidigt en pensionskassa. För att kunna ta hand om Sophiasystrar som gick i pension byggde man också ett pensionärhem, Solhemmet. Detta låg på samma tomt som Sophiahemmet och invigdes 1907. Under 1970-talet var behovet av dessa pensionärsbostäder inte längre aktuellt och verksamheten avvecklades. Idag används Solhemmets lokaler av Sophiahemmets sjuksköterskeskola. De sjuksköterskor som inte arbetade på Sophiahemmet men som utbildats där anslöts till Sophiaförbundet. På så sätt kunde man hålla reda på var Sophiasystrarna befann sig.

Under några år drev också Sophiahemmet vilohemmet Nådhammar.

Idag är Sophiahemmet ett vårdbolag med verksamhet inom de flesta medicinska specialiteter.


Arkivet

Arkivet som omfattar handlingar mellan 1883 till 1994 lämnades som en deposition till Riksarkivet 2005. Arkivet innehåller handlingar från sjukhuset, sjuksköterskeutbildningen, Solhemmet, Nådhammar, pensionskassan samt handlingar från strödda verksamheter. Fastighetshandlingar, som ritningar, återfinns också.

Arkivet innehåller inte patienthandlingar i form av exempelvis journaler. Några få in- och utskrivningsliggare samt patienternas konton är de enda handlingar rörande patienter som återfinns.

Att söka i arkivet

Eftersom Sophiahemmet under många år var en liten enhet med många olika verksamhetsgrenar har ofta en och samma person haft hand om olika handlingar. Detta avspeglas i arkivet genom att ingen egentlig seriebildning har skett. Handlingar med vitt skilda ursprung har förvarats tillsammans i pärmar och kartonger. På så sätt har man också delat upp till exempel diarieförda handlingar och olika protokoll.

I arkivet kan man också se spår av att man vid olika tillfällen samlat handlingar från olika håll för att skriva en historik eller göra en utställning. Dessa handlingar har inte återförts till sin ursprungliga plats eftersom den inte är känd.

Den som forskar i Sophiahemmets arkiv bör därför söka i olika serier efter samma sorts handlingar. De anmärkningar som finns i förteckningen ska inte ses som heltäckande utan som en fingervisning till var man kan hitta olika sorts handlingar och under vilka år dessa kan tänkas ha uppkommit.

I de volymer där jag upptäckt strödda diarieförda handlingar har jag noterat det i anmärkningsfältet.

Inbundna serier hittas som protokoll, korrespondens samt räkenskaper.

Mer om Sophiahemmets historia går att finna i: Pernow Bengt, Sophiahemmet i sin tid, Natur och Kultur, 1995.

För att få tillgång till arkivet krävs att tillstånd inhämtas från deponenten.

Arkivet ordnades och förtecknades under sommaren och hösten 2005.

Riksarkivet 24 oktober, 2005
Anneli Brattgård
Arkivarie

Patientjournaler ej har levererats till Riksarkivet. Journaler kan finnas hos den vårdgivare som utfört behandlingen. Observera att vissa journaler destrueras efter ett visst antal år. För mer information se Sophiahemmets hemsida/ K Becker

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Skapad2005-06-01 00:00:00
Senast ändrad2023-06-02 13:59:28