bild
Arkiv

Brännkyrka kyrkoarkiv


 Serier (175 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderVolymerna 1-3, 7 och 11 med rote- och gårdsregister.

Volymerna 4-6, 8-10, 12-13, 16, 20-21 och 23 med gårdsregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerVolymerna 1-12 och 14-22 med gårdsregister.

Volymerna 23-28 är kronologiskt förda för inflyttade under perioden.

Volymerna 29-481 består av ett kortregister samt ett delningsregister med hänvisningar till församlingsdelningen för Vantör, Årsta och Hägersten.

Serien avslutad.
 
A II bRegister till församlingsböckernaVolymerna 1-15 består av ett alfabetiskt ordnat personregister.

Serien avslutad.
 
A III aBöcker över obefintliga för BrännkyrkaSerien avslutad. Se även serien A III b.
 
A III bBöcker över obefintliga för Västertorp - FruängenSerien avslutad. Se även serien A III a. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-73 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Se även A II a: 29-481.

Volymerna 74-75 består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade. Se serie A VI c.

Volymerna 76-80 består av paviler lagda i bokstavsordning, Onbi - Ö. A - Onbh är insorterade i volymerna 81-97.

Volymerna 81-97 består av paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångsregister för HagsätraområdetSerien består av det 1961-12-31 aktuella avgångsregistret lagt i bokstavsordning för personer tillhörande Hagsätraområdet, vilket överfördes till Vantörs församling. 
A VI cAvgångsregister 1967-1977Serien består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade.
Mikrofilmen förvaras i klimatarkivet.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegister som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B I aInflyttningslängder för BrännkyrkaVolymerna 1-68 består av inflyttningslängder.

Volymerna 69-90 består av diarier över inkomna personakter.

Volymerna 1-13 och 69-90 är kronologiskt ordnade.

Volymerna 14-68 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B I bInflyttningslängder för Västertorp - FruängenSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad.
 
B II aUtflyttningslängder för BrännkyrkaSerien avslutad 1991-06-30.
 
B II bUtflyttningslängder för Västertorp - FruängenSerien avslutad januari 1968. 
C IFödelse- och dopböcker för BrännkyrkaVolymerna 11-12 och 46-56 med alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IIFödelse- och dopböcker för Västertorp - FruängenSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad februari 1968.
 
C X Dopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D I aLängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) för BrännkyrkaT.o.m. 1991-06-30. Se vidare serie D X..
 
D I bLängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) för Västertorp - FruängenSerien avslutad. 
D II aLängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) för Brännkyrka 
D II bLängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) för Fruängens kyrka 
D II cLängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) för Kyrkvallen 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E I aLysnings- och vigselböcker för BrännkyrkaVolymerna 1-4 och 15-36 består av lysnings- och vigselböcker.

Volymerna 5-14 består av lysningsböcker. För vigselböcker, se serien E II.

Volymerna 32-36 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E III.
 
E I bLysnings- och vigselböcker för Västertorp - FruängenSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad februari 1968.
 
E IIVigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E I a.
 
E IIIÄktenskapsböckerSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F I aDöd- och begravningsböcker för BrännkyrkaVolymerna 19-28 med alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F I bDöd- och begravningsböcker för Västertorp - FruängenSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad januari 1968.
 
F IIRegister till död- och begravningsboken 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G I aAvlösningslängder
 
G I bStraffjournalerSerien avslutad. 
G II aFörteckningar över sinnessjuka för BrännkyrkaSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G II bFörteckningar över sinnesslöa för Brännkyrka 
G II cFörteckningar över sinnessjuka och sinnesslöa för Västertorp - FruängenSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G III aFörteckningar över omyndigförklarade för BrännkyrkaSerien avslutad.
 
G III bFörteckningar över omyndigförklarade för Västertorp - FruängenSerien avslutad. 
G IVMedlingsregister 
G V aFörteckningar över personer som icke tillhör svenska kyrkan för Brännkyrka 
G V bFörteckningar över personer som icke tillhör svenska kyrkan för Västertorp - Fruängen 
G VIFörteckningar över utländska undersåtar för Västertorp - Fruängen 
G VII a Statistiska tabeller 
G VII b Folkmängdsredogörelser 
G VII cBesöksstatistik 
G VII dFörteckningar över tjänstgörande vid gudstjänster i Brännkyrka kyrka 
G VII eStatistik över församlingslivet 
G VIIIFörteckningar över blinda och dövstummaSerien avslutad.
 
G IXDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärendenHandlingar till diariet kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2.

Volymerna 1 och 6 består av diarium för kyrkobokföringsärenden.

Volymerna 2-5 och 7-10 består av handlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
G XAllmänt diarium med handlingarVolym 1 består av diarier.

Volymerna 2-4 består av handlingar till diariet.

Se även serierna K III c och K III d.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H I aPålysningsböcker över utfärdade äktenskapsbetyg och äktenskapscertifikatSerien avslutad. Serien inbunden.
Serien är en ihopslagning av tre ursprungliga serier: Pålysningsböcker över utfärdade äktenskapsbetyg ( HIa1), Pålysningar om utfärdande av äktenskapscertifikat (HIb1) samt Handlingar rörande äktenskapscertifikat (HIb2).
Se vidare serien H V a.
 
H I bHandlingar angående varning för oenighet i äktenskapetSerien avslutad. 
H I cHandlingar angående släkt- och dopnamnSerien avslutad.
Åren 1964-1974 saknas.
 
H I dHandlingar angående medborgarskapSerien avslutad 1991-06-30. 
H I eHandlingar angående nya födelsenummerSerien avslutad. 
H I fMeddelanden om upplösta äktenskapSerien avslutad 1991-06-30. 
H I gIn- och utträde ur svenska kyrkanSerien avslutad 1991-06-30. 
H I hHandlingar angående myndig- och omyndighetsförklaradeSerien avslutad. 
H I iÖvriga bilagor till församlingsliggarenSerien avslutad 1991-06-30.
Volym 2-6 saknas.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H II aMakulerade flyttningsbetygSerien är gallringsbar enl. Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år.
I kyrkoarkiven i Stockholms församlingar må makulerade flyttningsbetyg utgallras, så snart de ej längre behövas för expeditionen. Gallring verkställd 1946.
Serien avslutad.
 
H II bFörteckning över ankomna aviser om inflyttning/utflyttningSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
H II cMantalskontorets meddelande angående obefintliga m.m.Serien avslutad. 
H II dMantalskontorets meddelanden angående persons återupptagning i folkregistretSerien i kartong.
Serien avslutad.
 
H II eHandlingar angående återinvandrade i riketSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H III aFödelse- och dopattesterSerien avslutad 1991-06-30. 
H III bFaderskapserkännandenSerien avslutad. Se vidare serien H III a. 
H III cFaderskapserkännanden för barn födda i annan församlingSerien avslutad. 
H III dRetroaktiva faderskapSerien avslutad. 
H III eHandlingar angående äktenskaplig eller utomäktenskaplig bördSerien avslutad. 
H III fHandlingar angående adoptionSerien avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaSerien gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år.
Serien avslutad.

Gallring verkställd april 1951 med undantag för nedanstående typexemplar.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H V aLysningshandlingarFr.o.m. 1969-07-01 hindersprövningshandlingar.
Volym 1-59 Kartong.
Volym 60-155 Inbundna.
Serien avslutad1991-06-30.
 
H V b 1ÄktenskapslysningarSerien avslutad. 
H V b 2Pålysningsbok över nödlägesvigslarSerien avslutad.
Inbunden.
 
H V c Lysnings- och vigselattesterFr o m 1988 se serie H V a.
Serien avslutad.
 
H V dDiverse äktenskapshandlingarSerien avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VI aDöd- och begravningsattesterSerien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år.
Serien avslutad 1991-06-30.

Gallring verkställd april 1951 med undantag för nedanstående typexemplar.
 
H VI bTacksägelser för avlidnaSerien avslutad 1991-06-30. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara bilagor, dvs. handlingar som är utfärdade i utlandet eller i annat samfund än svenska kyrkan. 
J ISträngnäs konsistorii cirkulär fr.o.m. 1937 och Stockholms domkapitels cirkulärFr.o.m. volym 13 "Stockholms domkapitels cirkulär". 
J II aSkrivelser från Kungl. Maj:t och andra myndigheter samt Stockholms domkapitel 
J II bBöndagsplakat 
J IIIIn- och utgående skrivelser 
J IVDiariebok (v. pastor) 
K I aSockenstämmans protokollVolym K I a:1 a (år 1740-1748, 1758-1793) är skannad och publicerad med tolkad text i Stadsarkivets applikation "Transkriberade handskrifter". Se volymanmärkning för direktlänk till applikationen.

Serien avslutad.
 
K I bBilagor till sockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll med bilagor 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingarSerien innehåller protokoll och bilagor till protokoll, om ej annat anges. Övriga handlingar se serie K III d.
Volym 74 är överhoppad vid bindningen.
 
K III bFöredragningslistor för kyrkorådet 
K III cDiarium över inkomna handlingar till kyrkorådet 
K III dKyrkorådets övriga handlingar 
K IV a 1Skolrådets protokollSerien avslutad. 
K IV a 2Konceptprotokoll 
K IV bFöredragningslistor för skolrådetHela serien förvaras hos församlingen 
K IV cDiarium över inkomna handlingar till skolrådetHela serien förvaras hos församlingen 
K IV eSkolrådets handlingar 
K IV fSärskilda protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K IV gHandlingar angående uppdelningen av tillgångar vid församlingsdelningen 1957 
K VÖvriga protokoll och handlingar 
L I aKyrkokassans huvudbokföringSe även serie G XIII, K II a:19 och K III a: 130-156 eller K III d:8-40 då information delvis kan finnas i årsredovisningarna framlagda för kyrkofullmäktige och kyrkoråd. 
L I b Kyrkokassans kassaböckerDagbok fr.o.m. L I b:19.

Se även ; K II a:19 (kyrkofullmäktiges handlingar); K III a: 130-156 (kyrkorådets handlingar) eller K III d:8-40 (kyrkorådets handlingar), då information delvis kan finnas i årsredovisningarna framlagda för kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
 
L I cKladdräkningar 
L I dSpecialräkningar över kyrkoreparation 
L I eKyrkokassans verifikationer 
L I fPrästlönekassans huvudböcker 
L I gPrästlönekassans kassaböckerSerien avslutad. 
L I hPrästlönekassans verifikationer 
L I jKyrkokassans diverse räkenskaperSe även L V-serierna samt frivilliga församlingsorgans arkiv. 
L I kFondräkenskaperSe även L V-serierna. 
L II aSkolkassans huvudböckerSerien avslutad. 
L II b 1Skolkassans kassaböckerSerien avslutad. 
L II b 2Skolkassans kassakladdarSerien avslutad. 
L II cSkolkassans verifikationer 
L II dDiverse skolräkenskaper 
L II eRedovisning över bidrag till fattiga barns understöd 
L III aFattigkassans huvudböcker 
L III bFattigkassans huvudböcker 
L III cDiverse fattigvårdsräkenskaper 
L IV aKollektböcker för Brännkyrka kyrka 
L IV bKollektböcker för Fruängens kyrkcentrum 
L IV cKollektböcker för Kyrkvallen, Västertorp 
L IV d Övriga kollektböcker 
L V a Kyrkogårdsnämndens räkenskaper. Huvudböcker 
L V bKyrkogårdsnämndens räkenskaper. KassaböckerSerien utgörs av kassaböcker 1921-1957 och dagböcker 1958-1978.

Serien avslutad.
 
L V cKyrkogårdsnämndens räkenskaper. Fördelningsböcker 
L V dKyrkogårdsnämndens övriga räkenskaper 
L V eÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
M Handlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelser 
N IIInventarieförteckningarSerien är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. 
N III Arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkorna 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböcker OBS! Flera gravböcker saknades vid inventering 2002. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 39:1-2. 
O VDonationshandlingarSerien kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 31:15. 
O VI aKartor och ritningar. Hänvisningsserie 
O VI bKartor och ritningar. Brännkyrka kyrkaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI cKartor och ritningar. KyrkogårdarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI dKartor och ritningar. Brännkyrka församlingshusSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI eKartor och ritningar. Övriga i BrännkyrkaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI fKartor och ritningar. FruängenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI gKartor och ritningar. LiljeholmenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI hKartor och ritningar. ÖvrigaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VIIAudio- film- och videoupptagningar samt fotografier 
P IPålysningsböcker  
P IIÖvriga handlingarVolym 7 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning till läsesalen. 
P III aFrivillig kyrklig verksamhet. Programblad och tidningsurklipp 
P III bFrivillig kyrklig verksamhet. Sång och musik. 
P III cFrivillig kyrklig verksamhet. BrännkyrkagåvanSerien innehåller huvudsakligen verifikat. 
P III dFrivillig kyrklig verksamhet. Brännkyrka skyddsföreningSerien innehåller huvudsakligen verifikat. 
P III eaFrivillig kyrklig verksamhet. Brännkyrka arbetsstugor. GröndalSerien innehåller huvudsakligen verifikat. 
P III ebFrivillig kyrklig verksamhet. Brännkyrka arbetsstugor. ÖrbySerien innehåller huvudsakligen verifikat. 
P III ecFrivillig kyrklig verksamhet. Brännkyrka arbetsstugor. AspuddenSerien innehåller huvudsakligen verifikat. 
P III fFrivillig kyrklig verksamhet. Föreningen BrännkyrkagårdenSerien innehåller huvudsakligen verifikat. 
P III gFrivillig kyrklig verksamhet. Brännkyrka barnahjälp 
P III hFrivillig kyrklig verksamhet. Föreningen Brännkyrka Daghem 
P III jFrivillig kyrklig verksamhet. Liljeholmens kyrkliga ungdomsföreningSerien innehåller huvudsakligen verifikat för Gröndalsvägen 86, Gröndal (Stiftelsen Wilhelm och Elna Hultgrens minne). 
P III kFrivillig kyrklig verksamhet. Brännkyrkas syförening 
P III mFrivillig kyrklig verksamhet. Diverse föreningar och verksamheter 
P IVTidningsurklipp 
P V aDiverse tryck 
P V bBrännkyrkabladet