bild
Arkiv

Frimurarbarnhuset i Stockholm


Frimurarebarnhuset i Stockholm

Inledning

Prinsessan Sofia Albertina föddes hösten 1753. Frimurarelogen S:t Jean Auxiliaire (numera Den Nordiska Första) beslöt att huggfästa händelsen genom en bestående insats till samhällets gagn. Då över hälften av våra nyfödda barn avled av brist på allmän vård vid den tiden, väcktes tanken att insamla pengar till ett spädbarnshus. Genom stor offervilja bland frimurarbröder kunde barnhuset starta sin verksamhet redan den 19 december 1753 i förhyrda lokaler i hörnet av Skeppare- och Storgatan på Ladugårdslandet. Barnhuset hade planerats för 20 spädbarn, men redan under de två första timmarna lämnades 24 barn in för vård.
Efter en del inledande svårigheter växte barnhusets verksamhet. Genom ett senare efterskänkt lån av Riksens Ständer möjliggjordes 1756 förvärvet av en fastighet vid Malmtorgsgatan 1 där man mottog upp till 100 barn. Fram till 1857 lämnades även understöd åt barn som ej kunde beredas plats på barnhemmet ("barn utomhus"). År 1864 köptes egendomen Kristineberg med Fredhäll och 1867 flyttade barnhuset ut dit, med en expansion som följd. 1925 blev det dags att ånyo skaffa nya lokaler; denna gång köptes Blackeberg och barnhuset flyttade dit 1930.
Tidigt insåg man behovet av undervisning för barnen och från 1760-talet till sekelskiftet 1900 drevs barnhuset egen skolverksamhet, tidvis av banbrytande karraktär. Under hela barnhusets verksamhet fäste man stor vikt vid barnens praktiska yrkesutbildning. Antalet barn på barnhuset kulminerade 1934 med 167 barn. Den följande nedgången berodde främst på samhällets sociala omvandlingar. Efter noggran prövning inställdes barnhusverksamheten 1940 och barnhuset ombildades till en stiftelse som i stället skulle verka för barns utbildning genom att dels lämna understöd för lägre skolstudier, dels studielån för högre studier.
Utförlig historik och redogörelse för barnhusets verksamhet återfinns i vol F III 1 i tryckta skrifter till 150- och 200-års jubileerna.


Stockholm den 26 april 1974


Nicolaus Rockberger

 Serier (51 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IDirektionens protokollFlertalet band försedda med register. Åtskilliga band innehåller enstaka bilagor. Fr o m 1892 även registratur.
 
A IIDublettprotokollEj justerade renskrifter med register. 
BKONCEPT 
B IRegistraturFr o m 1808 även inkomna handlingar.
 
B IIFörvaltningsberättelser m m 
CDIARIERAnsökningar om intagning eller underhåll. Register över den sökande personen. 
DLIGGARE 
D IBarn inomhus
 
D IIBarn utomhusVol. 1-21 underhållsböcker, vol. 22-23 adressböcker.
 
D IIIUtlämnade kläder 
D IVÅtskilliga förteckningar 
D IV aHälsotillståndSerien inb. om ej annat anges. Sjukjournaler om ej annat anges. 
D IV bSparandeFörteckning över barnhusbarnens sparbanksböcker 
D IV cBarnhusets skola 
D IV dStrödda förteckningar rörande barn 
D VAdministrativa förteckningar 
D V aGåvorLöften om frivilliga gåvor vol. 2-6 
D V bLån 
D V cStrödda administrativa förteckningar 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E IKardinaldokumentKungl brev, utnämningar m m 
E IIKorrespondensIn- och utgående brev 
E IIIAnsökningar om intagning eller underhåll"Antagna barn"
 
E IVÖvriga inkomna handlingar 
FÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
F IHandlingar rörande barn 
F I aHandlingar rörande barnenTill underhåll antagna barn
 
F I bUttagna barn 
F I cÅtskilliga handlingar rörande barn 
F IIAdministrativa handlingar 
F II aPersonalen 
F II bHushållningMatjournaler om ej annat anges. 
F II cKollektmedel 
F II dTestamenten och gåvor 
F II eÖvrig ekonomi 
F IIIHandlingar i åtskilliga ämnen 
GRÄKENSKAPER 
G IHuvudbokföring 
G I aHuvudböckerVerifikationer bundna i huvudboken t o m 1814 därefter i serie G I b 
G I bHuvudboksverifikatT o m 1814 är verifikationerna bundna i huvudböckerna, 1815-1817 förteckning över barnen inomhus. 
G I cInventariejournaler 
G IIKassabokföring 
G II aHuvudkassanFr o m 1912 Kassabok "I" eller Skattmästarens kassabok 
G II bKassabok IIFöreståndarens kassaböcker 
G II cKassaverifikationerFr o m 1935 även till kassabok II 
G II dKassadagböckerKassakladd 
G IIIÅtskilliga räkenskaper 
G III aBankoböcker"Räkning med Rikens ständers bank" 
G III bDiverse 
HRITNINGAR OCH HANDLINGAR TILL RITNINGARNA Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.


Kartorna förvaras i markerade volymer.

NS 9:41-42 saknades vid inventering 1998, därvarav lucka i serien.