bild
Arkiv

Ekerö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1500
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9z64z4Z8y6YnLUGYM8QgVF
Omfång
30,9 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Ekerö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1500Förteckning

över

Ekerö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikEKERÖ KYRKOARKIV

Organisation:
Län: - 1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Färentuna härad t.o.m. 1906.
Södra roslagsdomsaga 1907-1915.
Sollentuna och Färentuna domsaga 1916-1970
Stockholms stift.
Birka kontrakt

Pastorat – 1961 eget, 1962- Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö.
Total pastoratssamfällighet, Ekerö Kyrkliga Samfällighet fr.o.m. årsskiftet 1999/2000.
Ekerö församling är moderförsamling i Ekerö kyrkliga samfällighet.
Inom församlingen ligger Björkö, allmänt antaget vara det forna Birka.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
En omstrukturering av de kyrkokommunala serierna skulle ha varit önskvärt för att öka arkivets logiska struktur. Trots detta har arkivets ursprungliga serier till viss del bibehållits.
Ett problem med redovisningen av detta arkiv är ett antal tidigare redovisade volymer har försvunnit under åren som har gått. Återsökningen av dessa har gjorts vilket dessvärre ej givit några resultat.
Ett stort antal handlingar som tillhör Adelsö, Lovö och Munsö kyrkoarkiv kan återfinns i Ekerö kyrkoarkiv.
Pastoratets handlingar är förtecknade i Ekerö kyrkoarkiv.

Gallringsbara serier återfinns ej i arkivförteckningen. Handlingar som förvaras i väntan på gallring förvaras i Ekebyhovskyrkans expedition.
Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.


Kyrkoherde Staffan Eklund och arkivarie Anette Eriksson
Ekerö 2004-05-31
Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2020-05-18

Ämnesord

Ämnesord, ort
Ekerö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2023-10-27 14:38:08