bild
Arkiv

Ekerö kyrkoarkiv


 Serier (73 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderMed ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 1-6 och 8-13 med ortregister.

Förteckningar och register, se serien A II c.

Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1975 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volym A II c: 5.

Serien avslutad.
 
A II cRegister och förteckningar till församlingsböckerna
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning över obefintliga 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-3 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 4-9 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-3 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 4-10 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie C X.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie C I. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-31. Se vidare serie D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie D I. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie E X. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie E II. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie F X.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie F I. 
G IAndra befintliga längder
 
G IIDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaSerien skulle ha varit avslutad 1991-06-30, men volym 2 går till 1996. 
J ISkrivelser, in och utgående handlingar 
J IIAllmänt diarium och brevböckerSerien innehåller förteckningar över inkomna och utgående skrivelser och fakturor till Ekerö församling och pastorat. 
J IIIHandlingar rörande församlingsverksamheten 
K ISockenstämmas och sockennämnds protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll. Ekerö församling 
K III bKyrkorådets handlingar. Ekerö församling 
K III cPastoratskyrkorådets protokoll 
K III dPastoratskyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådsprotokoll och andra handlingar rörande skolväsendet utom räkenskaperVolym 6 har inte levererats från församlingen. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K VÖvriga nämnders och styrelser protokoll och handlingar 
L I aÄldre räkenskaper
 
L I bHuvudböcker och bokslut 
L I cDagböcker och specialräkenskaper 
L I dStater och räkenskapssammandrag för Ekerö pastorat och församlingar 
L I eFördelningskort 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollektböcker 
L V aPastoratskassans räkenskaper 
L V bKyrkogårdskassans räkenskaper 
L V cFondräkenskaper 
L V dRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalPrästvalen upphörde vid halvårskiftet 1989. 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien innehåller sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8.
 
O I aHandlingar angående kyrkanFör ritningar se serie O VI a.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenFör ritningar se serie O VI b.
Volymerna 9-11 har ej levererats av församlingen.
 
O I cGravböcker 
O II aHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordFör ritningar se serie O VI c. 
O II bHandlingar rörande kyrkligt centrumFör ritningar se serie O VI d. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningVolym 3 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 39:1-2 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
O VI aRitningar angående kyrkanSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI bRitningar angående kyrkogårdenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI cRitningar angående kyrkliga fastigheterSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

OBS! i volym 2 finns det kartor och ritningar som ej har levererats av församlingen.
 
O VI dRitningar rörande kyrkligt centrumSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IDiverse handlingar 
P IIPålysningsböcker