bild
Arkiv

Askersunds landsförsamlings kyrkoarkiv


 Serier (50 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1878 – 1964
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1804 – 1964 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
GAndra befintliga längder1749 – 1964 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19641835 – 1964Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19641851 – 1963Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19641897 – 1964Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19641874 – 1914Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19641869 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19641898 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1547 – 1924 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1748 – 1862
 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar1863 – 1964
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar1839 – 1964
 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolan1846 – 1943
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1843 – 1853
 
L IRäkenskaper för kyrka och församling1654 – 1964
 
L IIRäkenskaper för skola1846 – 1930 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1736 – 1920 
L IVKollektböcker1892 – 1966 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1759 – 1964 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1893 – 1936 
MHandlingar angående prästval1923 – 1957 
N IVisitationsprotokoll1714 – 1949
 
N IIÄmbetsberättelser1910 – 1962 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1657 – 1972
 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogård1645 – 1956
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1829 – 1964 
O I cGravböcker1867 – 1963 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1665 – 1962 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1864 – 1949 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1915 – 1964 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1861 – 1961 
P IÖvriga handlingar1759 – 1930 
P IIPålysningsböcker1822 – 1964
 
P IIIHistoriska anteckningar1611 – 1874
 
P IVHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1926 – 1966 
RKartor och ritningar