bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Balingsta kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10052/L I a/21712Ärkebiskop Spegels förordning om kyrkoböckernas inrättande. 
11719 – 1733Kopiebok. Innehåller avskrifter och utdrag av K. Maj:ts, K.B:s och konsistorii brev, synodalprotokoll etc. Innehåller även sockenstämmoprotokoll för åren 1720, 1723, 1724 (2 st.), 1725 (2 st.), 1727, 1729, 1730 (2 st.) samt anteckningar om märkliga händelser 1720. 
21739 – 1904K. Brev 1765 och 1884. K. Bef:s skrivelse 1739. Skrivelser från Uppsala stads fattigvårdsstyrelse 1903 och 1904. Ärkebiskopens cirkulär angående husbehovsbränning 1797. Ceremoniel vid högmässogudstjänsten jubeldagen den 31 oktober 1817. 
31869 – 1870Avskrift av Kungl. Maj:ts resolution angående jordavsöndring från kyrkoherdebostället till plats för den nya kyrkan 1869. Kungl. Maj:ts resolution angående lönereglering för kyrkoherden i Balingsta.