bild
Arkiv

Balingsta kyrkoarkiv


 Serier (62 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda under perioden 1947-1991. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1846 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1859 – 1975
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker1969-07-01--12-31 förekom inga äktenskap. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1992 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenska Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått känndom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra befintliga längder1749 – 1996
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671892 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671741 – 1966Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671894 – 1938Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraHandlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.


I Balingsta kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1712 – 1904 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1720 – 1862 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar1819 – 1998 
K IIIKyrkorådets/ pastoratskyrkorådets protokoll och handlingar1819 – 1999 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet1847 – 1951
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1781 – 1959 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1637 – 1979 
L IIRäkenskaper för skola1809 – 1951 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1698 – 1865 
L IVKollektböcker1859 – 1999 
L VÖvriga räkenskaper1637 – 1951 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1881 – 1971 
MHandlingar angående prästval1878 – 1972 
N IVisitationsprotokoll1659 – 1994 
N IIÄmbetsberättelser1872 – 1906 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1671 – 1994 
O I aHandlingar angående kyrka 1637 – 1998 
O I bHandlingar angående kyrkogård1903 – 1993 
O I cGravböcker1904 – 1995 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1661 – 1976 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1870 – 1943 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1767 – 1990 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1805 – 1993 
P IPålysningsböcker1892 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1964 – 1974 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1934 – 1997 
P IVÖvriga handlingar1651 – 1958
 
RKartor och ritningar