bild
Serie

Visitationsprotokoll

Fittja kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10255/L I a/11664 – 1665 
11668 – 1741Prostvisitationsprotokoll 1688, 1690, 1716 och 1741.
Prostvisitationsprotokoll för Fittja och Hjälsta 1690, 1695, 1696, 1703, 1719 och 1722.
Ärkebiskopsvisitationsprotokoll för Fittja och Hjälsta 1735.
Innehåller även kyrkoinventarium, odat., prästgårdsinventarium 1710,
protokoll vid värdering av prästgårdens inventarium 1711,
Kgl brev angående ersättning för de s.k. "dukpenningarna" 1688,
sockenstämmoprotokoll för Fittja 1736-1775 och odat.,
dito för Hjälsta 1736-1775,
handlingar angående kyrko- och prästgård 1690-1770 och odat.
handlingar angående Hjälsta kyrka och kyrkliga boställen 1692-1771 och odat.,
kyrkoräkenskaper för Hjälsta 1696-1724.
vallängd för klockarval i Hjälsta 1770 och vallängd för kyrkoherdeval i Harbo församling 1748, besvär och Kungl Maj:ts utslag 1749.
 
21779 – 1868Protokoll vid ärkebiskopsvisitation i Fittja och Hjälsta 1795, 1827 och 1831.
Prostvisitationsprotokoll för Fittja och Hjälsta 1779, 1817 och 1851.
Protokoll vid ekonomiska prostvisitationer 1787-1868 (17 st.).
Innehåller även inventarieförteckningar 1779, 1787, 1795, 1815, 1825, 1831, 1851 och 1867 och arkivförteckningar 1865, 1868 och 1872.