MK-Konsulter. Mark- och kyrkogårdskonsulter AB  (1970-tal – )

Organisation

KategoriFöretag
Hänvisningar till orter
Uppsala stad (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/ULA/10265
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/jkXVLFyHQ2NM8a1PNe1Y37
ExtraID10265


Arkivbeskrivning
Alunda kyrkogård, Illustration [Perspektiv], Del av gravkvarter och minneslund
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärentuna Kyrkogård. [markritningar] [planer, sektioner]
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, höjd- och ledningsplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Almunge kyrka. Ekonomibyggnad, ledningsplan.
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, huvudplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Torshälla gamla kyrkogård, lednings- och bevattningsritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öja kyrkogård. Ekonomibyggnad. Plan. [även fasader och sektion]
Ingår i: Öja kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Gravkartor.
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Minneslund. Beläggningsordning.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Situationsplan. Ledningsritning.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Perspektivskiss. Minneslund.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öja kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Öja kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Höjd-mått och VA-plan.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Situationsplan. Ritning nr T 01.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Svedvi kyrkogård [Infiltrationsbädd (...) plan sektion. Slam- och oljeavskiljare. Pumpstation A och B]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla gamla kyrkogård, staket, vatten- och avfallsplats, inmätning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Ledningsritning. [Förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Översiktskarta g:a kyrkogården. Nya kyrkogården. Placering av minneslund alt. 1a,1b,2,3.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya och gamla kyrkogård, översiktsritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, utvidgning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 3
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bergs kyrkogård. [Ledningsritning]
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, utvidgning, bingar för jord, sand, löv och avfall
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Detaljer
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, vatten och avfallsplats
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård [Utvidgning av Nya kyrkogården. Huvud-, mått-, planterings-, höjd- och ledningsplan. Detaljer: gravområden och minneslund. Avvägningsplan.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellkyrkogården. Köping. Minneslund . [Alt 1, Alt 3, Alt 4.]
Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Mått- och markplaneringsritning. [Arbetsritning; förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, ledningsritning, VA-ledning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Alunda kyrkogård, kortfattad beskrivning
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård, förslag till kyrkogårdsutvidgning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla gamla kyrkogård, huvud- och måttritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Tvärsektioner A 0/000- A 0/090. Förhandskopia.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Hållare för vaser och ljuslyktor. [Förhandskopia; orienterande handling].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [Baslinje A och B]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellkyrkogården, Köping. [Kv. H, Kvarter utmed gamla Bergslagsvägen] [Odaterade]
Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. Översiktsplan. [Utvidgning av Nya kyrkogården]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård. Huvud-, mått-, planterings-, markplanerings-, lednings- och bevattningsritningar.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 3.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utbyggnadsetapp, alt 1
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Planteringsplan. Ritning nr T 05.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
St. Skedvi kyrkogård. Minneslund och kistgravfält [Ledningsplan; Detalj, damm]. Förhandskopia.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Torshälla nya kyrkogård, ritningsförteckning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård. Tvärsektioner.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [huvudritning; måttritning; planteringsritning; markplaneringsritning].
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vendels kyrka. Situationsplan. Befintliga ledningar.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Alternativ II
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. [Utvidgning av Nya kyrkogården]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utbyggnadsetapp, alt 2
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Gråmanstorps kyrkogård, detalj trästaket, sektion damm och trappväg
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 05.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Gråmanstorps kyrkogård, detalj, vatten- och avfallsplats
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
By gamla kyrkogård. Skiss förslag till minneslund alt. 1a,1b.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Huvudplan, Höjd- och ledningsplan, Illustrationsplan
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. [Utvidgning av Nya kyrkogården. Sektioner. Detalj, entréplan och trästaket.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård, tvärsektioner
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Översiktsplan, Detaljer
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård. Huvudritning.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärentuna Kyrkogård. Ekonomibyggnad. [detaljer]
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Odensvi kyrkogård, gravkarta
Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. Ritning nr T 08.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 2.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallplats. Ritning nr T 04.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Kapellkyrkogården, Köping. Situationsplan [Alt. 1 och 2.]
Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. [Översikts- och ledningsritning, ledningsritning]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj träkors. [Utvidgning av Nya kyrkogården]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla gamla kyrkogård, ritningsförteckning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård [Huvudritning. Måttritning. Planteringsplan. Markplaneringsritning]
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkans hus, Torshälla
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vendels kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka, markplanerings- och planteringsritningar
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Odensvi kyrkogård, gravkarta
Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, mått och planteringsplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Svedvi kyrkogård. Detalj blockstensmur som kallmur. Principritning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda 1:1, Församlingsgård, Markritningar
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 1
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Gråmanstorps kyrkogård, höjd- och ledningsplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Torshälla nya kyrkogård. Minneslund, detalj, pumpbrunn och konstverk.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över minneslunden, alt D
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Svedvi kyrkogård Trästaket
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
St. Skedvi kyrkogård. Minneslund och kistgravfält. Detalj, damm. Arbetsritning.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Horndals kyrkogård. Skiss förslag till minneslund.
Ingår i: Horndals kyrkobokföringsdistrikt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka. Förslag till markbeläggning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, katastrofberedskap
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Tvärsektioner 0/000 - 0/110
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, blockstensmur, trappor och trappräcke
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
St. Skedvi kyrkogård. Minneslund och kistgravfält. Höjd- och ledningsplan. Arbetsritning.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Huvud- , mått- och planteringsplan.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öja kyrkogård. [1. Situationsplan; 2. Markplanerings- och ledningsplan; 3. Detalj kistgravfält; 4. Sektion; 5. Detalj, staket; 6. Detalj, trappa; 7. Detalj, vatten- och avfallsplats]
Ingår i: Öja kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Perspektiv. Ritning nr T 07.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Bevattningsplan. Ritning nr T 09.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Flyttning av bef. gravvårdar.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Films kyrkogård. Situationsplan
Ingår i: Films kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj Vatten- och avfallsplats
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. [Detalj minneslund, trearmad ställning av järnsmide med ringar och vaser plan, fasad och sektion, trearmad ställning av järnsmide med lyktor för gravljus plan, fasad och sketion]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. Översikts- och ledningsritning
Automatisk bevattningsanläggning

Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj trappa, principritning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 2
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Vittinge kyrkogård
Ingår i: Vittinge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Måttplan. Ritning nr T 04.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Huvudplan. Ritning nr T 01.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Vendels kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärentuna Kyrkogård. [detaljer]
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Detalj till trästaket och trägrind.
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård, utvidgning, alt. placering av ekonomibyggnad och parkeringar
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritningsförteckning, Alunda kyrkogård
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Minneslund.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Översiktskarta Horndals kyrkogård. Placering av minneslund.
Ingår i: Horndals kyrkobokföringsdistrikt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Detalj vatten- och avfallsplats. [Förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, minneslund, detaljer
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Personalbyggnad Vänge kyrkogård]
Ingår i: Vänge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. Blockstensmur som kallmur. Principritning
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. [Huvudritning, mått- och markplaneringsritning, planteringsritning, inmätningsritning]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. Förhandskopia.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala)
 
Bälinge kyrkogård. Detaljritning, bänk.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Östra kyrkogården. Allmänna varven. Specialritning.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öregrunds griftegård. Ledningsritning.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Films kyrkogård. Mått- och planteringsplan.
Ingår i: Films kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knutby kyrkogård. Förslag till minneslund. [Odaterad]
Ingår i: Knutby kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Hallstahammars köping.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka, tvärsektionsritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps kyrkogård. Förslag till minneslund.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 4
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Svedvi kyrkogård. Tvärsektioner. Baslinge A Sekt. 0/100 - 0/180
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, huvudplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Torshälla nya kyrkogård
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala)
 
Torshälla kyrka. Illustrationsplan
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till kyrkogårdsutvidgning. [Alt.1, alt.2, alt.3].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 5
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 07.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Svedvi kyrkogård. Detalj plantering [Personalbyggnad och församlingshem. Kapell - bårhus. Minneslund]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detaljer [Ekonomiområde mm. Kapell - Bårhus mm. Minneslund mm] Plan
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)