Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

MK-Konsulter. Mark- och kyrkogårdskonsulter AB  (1970-tal – )

Organisation

KategoriFöretag
Hänvisningar till orter
Uppsala stad (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/ULA/10265
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/jkXVLFyHQ2NM8a1PNe1Y37
ExtraID10265


Arkivbeskrivning
Alunda kyrkogård, Illustration [Perspektiv], Del av gravkvarter och minneslund
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärentuna Kyrkogård. [markritningar] [planer, sektioner]
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, höjd- och ledningsplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Almunge kyrka. Ekonomibyggnad, ledningsplan.
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, huvudplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Torshälla gamla kyrkogård, lednings- och bevattningsritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öja kyrkogård. Ekonomibyggnad. Plan. [även fasader och sektion]
Ingår i: Öja kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Gravkartor.
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Minneslund. Beläggningsordning.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Situationsplan. Ledningsritning.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Perspektivskiss. Minneslund.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öja kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Öja kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Höjd-mått och VA-plan.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Situationsplan. Ritning nr T 01.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Svedvi kyrkogård [Infiltrationsbädd (...) plan sektion. Slam- och oljeavskiljare. Pumpstation A och B]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla gamla kyrkogård, staket, vatten- och avfallsplats, inmätning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Ledningsritning. [Förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Översiktskarta g:a kyrkogården. Nya kyrkogården. Placering av minneslund alt. 1a,1b,2,3.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya och gamla kyrkogård, översiktsritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, utvidgning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 3
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bergs kyrkogård. [Ledningsritning]
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, utvidgning, bingar för jord, sand, löv och avfall
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Detaljer
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, vatten och avfallsplats
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård [Utvidgning av Nya kyrkogården. Huvud-, mått-, planterings-, höjd- och ledningsplan. Detaljer: gravområden och minneslund. Avvägningsplan.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellkyrkogården. Köping. Minneslund . [Alt 1, Alt 3, Alt 4.]
Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Mått- och markplaneringsritning. [Arbetsritning; förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, ledningsritning, VA-ledning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Alunda kyrkogård, kortfattad beskrivning
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård, förslag till kyrkogårdsutvidgning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla gamla kyrkogård, huvud- och måttritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Tvärsektioner A 0/000- A 0/090. Förhandskopia.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Hållare för vaser och ljuslyktor. [Förhandskopia; orienterande handling].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [Baslinje A och B]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellkyrkogården, Köping. [Kv. H, Kvarter utmed gamla Bergslagsvägen] [Odaterade]
Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. Översiktsplan. [Utvidgning av Nya kyrkogården]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård. Huvud-, mått-, planterings-, markplanerings-, lednings- och bevattningsritningar.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 3.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utbyggnadsetapp, alt 1
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Planteringsplan. Ritning nr T 05.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Torshälla nya kyrkogård, ritningsförteckning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård. Tvärsektioner.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [huvudritning; måttritning; planteringsritning; markplaneringsritning].
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vendels kyrka. Situationsplan. Befintliga ledningar.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Alternativ II
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. [Utvidgning av Nya kyrkogården]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utbyggnadsetapp, alt 2
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Gråmanstorps kyrkogård, detalj trästaket, sektion damm och trappväg
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 05.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Gråmanstorps kyrkogård, detalj, vatten- och avfallsplats
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
By gamla kyrkogård. Skiss förslag till minneslund alt. 1a,1b.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Huvudplan, Höjd- och ledningsplan, Illustrationsplan
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. [Utvidgning av Nya kyrkogården. Sektioner. Detalj, entréplan och trästaket.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård, tvärsektioner
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda kyrkogård, Översiktsplan, Detaljer
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård. Huvudritning.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärentuna Kyrkogård. Ekonomibyggnad. [detaljer]
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Odensvi kyrkogård, gravkarta
Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. Ritning nr T 08.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 2.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallplats. Ritning nr T 04.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Kapellkyrkogården, Köping. Situationsplan [Alt. 1 och 2.]
Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. [Översikts- och ledningsritning, ledningsritning]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj träkors. [Utvidgning av Nya kyrkogården]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla gamla kyrkogård, ritningsförteckning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård [Huvudritning. Måttritning. Planteringsplan. Markplaneringsritning]
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkans hus, Torshälla
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vendels kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka, markplanerings- och planteringsritningar
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Odensvi kyrkogård, gravkarta
Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, mått och planteringsplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Svedvi kyrkogård. Detalj blockstensmur som kallmur. Principritning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alunda 1:1, Församlingsgård, Markritningar
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 1
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Gråmanstorps kyrkogård, höjd- och ledningsplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Torshälla nya kyrkogård. Minneslund, detalj, pumpbrunn och konstverk.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över minneslunden, alt D
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Svedvi kyrkogård Trästaket
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Horndals kyrkogård. Skiss förslag till minneslund.
Ingår i: Horndals kyrkobokföringsdistrikt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka. Förslag till markbeläggning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, katastrofberedskap
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Tvärsektioner 0/000 - 0/110
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, blockstensmur, trappor och trappräcke
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Huvud- , mått- och planteringsplan.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öja kyrkogård. [1. Situationsplan; 2. Markplanerings- och ledningsplan; 3. Detalj kistgravfält; 4. Sektion; 5. Detalj, staket; 6. Detalj, trappa; 7. Detalj, vatten- och avfallsplats]
Ingår i: Öja kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Perspektiv. Ritning nr T 07.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Bevattningsplan. Ritning nr T 09.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Flyttning av bef. gravvårdar.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Films kyrkogård. Situationsplan
Ingår i: Films kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj Vatten- och avfallsplats
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. [Detalj minneslund, trearmad ställning av järnsmide med ringar och vaser plan, fasad och sektion, trearmad ställning av järnsmide med lyktor för gravljus plan, fasad och sketion]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. Översikts- och ledningsritning
Automatisk bevattningsanläggning

Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj trappa, principritning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 2
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Vittinge kyrkogård
Ingår i: Vittinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Måttplan. Ritning nr T 04.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eds kyrkogård. Huvudplan. Ritning nr T 01.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Vendels kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärentuna Kyrkogård. [detaljer]
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Detalj till trästaket och trägrind.
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård, utvidgning, alt. placering av ekonomibyggnad och parkeringar
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritningsförteckning, Alunda kyrkogård
Ingår i: Alunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Minneslund.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Översiktskarta Horndals kyrkogård. Placering av minneslund.
Ingår i: Horndals kyrkobokföringsdistrikt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Detalj vatten- och avfallsplats. [Förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård, minneslund, detaljer
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Personalbyggnad Vänge kyrkogård]
Ingår i: Vänge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya kyrkogård
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. Blockstensmur som kallmur. Principritning
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. [Huvudritning, mått- och markplaneringsritning, planteringsritning, inmätningsritning]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. Förhandskopia.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala)
 
Bälinge kyrkogård. Detaljritning, bänk.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Östra kyrkogården. Allmänna varven. Specialritning.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öregrunds griftegård. Ledningsritning.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Films kyrkogård. Mått- och planteringsplan.
Ingår i: Films kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knutby kyrkogård. Förslag till minneslund. [Odaterad]
Ingår i: Knutby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Hallstahammars köping.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka, tvärsektionsritning
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps kyrkogård. Förslag till minneslund.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 4
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Svedvi kyrkogård. Tvärsektioner. Baslinge A Sekt. 0/100 - 0/180
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gråmanstorps kyrkogård, huvudplan
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Torshälla nya kyrkogård
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala)
 
Torshälla kyrka. Illustrationsplan
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Leksands kyrkogård. Situationsplan.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrkogård. Förslag till kyrkogårdsutvidgning. [Alt.1, alt.2, alt.3].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 5
Ingår i: Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 07.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Svedvi kyrkogård. Detalj plantering [Personalbyggnad och församlingshem. Kapell - bårhus. Minneslund]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detaljer [Ekonomiområde mm. Kapell - Bårhus mm. Minneslund mm] Plan
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1.
Ingår i: Eds kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)