bild
Arkiv

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)


 Serier (72 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningarOrdnings- och förteckningsarbete pågår. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bRegister till församlingsböckerVolymerna 1-11 är bundna, 12-19 i kartonger.
 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1967-1991-06-30, består av församlingsboksblad för Nora stadsförsamling (1967-1973) och Nora bergsförsamling (1969-1991-06-30), ordnade i bokstavsordning efter den fastighetsbeteckning som gällde vid avställningen respektive 1991-06-30 och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregisterSerien avslutad. Jämför serien A III. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger
 
A VFörsamlingsregisterDet 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterAvgångsregister i två sviter på paviler i personnummerordning.

Serien i kartonger
 
A VI bAvgångslängderVolymerna 1-3 är förda i bokstavsordning, volym 4 i personnummerordning.

Serien inbunden.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även flyttningslängder för Nora stadsförsamling.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även födels- och dopböcker för Nora stadsförsamling.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1839 – 1991Serien inbunden
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1901 – 1977 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-06-301991 – 1999
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även lysnings- och vigselböcker för Nora stadsförsamling.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-06-30)1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även död- och begravningsböcker för Nora stadsförsamling.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G IStatistiska tabeller och redogörelser för folkmängden1749 – 1991 
G IIAndra befintliga längder1700 – 1999
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671893 – 1957Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671902 – 1964Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671899 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671901Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671838 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671919 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J IInkomna skrivelser1672 – 1973 
J IIDiarier med tillhörande handlingar. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans-/pastoratsstämmans-/kyrkofullmäktiges-/ pastoratsdelegerades protokoll.1863 – 1999
 
K II bKyrkostämmans-/pastoratsstämmans-/ kyrkofullmäktiges-/ pastoratsdelegerades handlingar1900 – 1999 
K III aKyrkorådets- och pastoratskyrkorådets protokoll1740 – 1999
 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingarSerien innehåller även kyrkorådets och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts handlingar. 
K III cKyrkorådets- och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts protokoll1971 – 1999 
K III dKyrkorådets och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts handlingarArbetsutskottens handlingar ingår i serien K III b 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1810 – 1999
 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper1801 – 1999 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. specialer m.m.1735 – 1991 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1876 – 1931 
L IIRäkenskaper för skola1778 – 1863 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1780 – 1858 
L IVKollektböcker1902 – 1999 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1801 – 1999Fondräkenskaper, se även serierna L I a och L I b. 
L V bPastoratsräkenskaper1918 – 1999 
L V IRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman. 
MHandlingar angående prästval1780 – 1982 
N IVisitationsprotokoll1715 – 1993 
N IIÄmbetsberättelser1842 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1715 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1777 – 1990 
O I bHandlingar angående kyrkogård1873 – 1999 
O I cGravböcker1838 – 1976 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1763 – 1999 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1687 – 1938 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1687 – 1991 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor. 
P IPålysningsböcker1902 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar 
P III aHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. Allmän serie. 
P IVÖvriga handlingar1733 – 1945