Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)


 Serier (72 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningarOrdnings- och förteckningsarbete pågår. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bRegister till församlingsböckerVolymerna 1-11 är bundna, 12-19 i kartonger.
 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1967-1991-06-30, består av församlingsboksblad för Nora stadsförsamling (1967-1973) och Nora bergsförsamling (1969-1991-06-30), ordnade i bokstavsordning efter den fastighetsbeteckning som gällde vid avställningen respektive 1991-06-30 och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregisterSerien avslutad. Jämför serien A III. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger
 
A VFörsamlingsregisterDet 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterAvgångsregister i två sviter på paviler i personnummerordning.

Serien i kartonger
 
A VI bAvgångslängderVolymerna 1-3 är förda i bokstavsordning, volym 4 i personnummerordning.

Serien inbunden.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även flyttningslängder för Nora stadsförsamling.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även födels- och dopböcker för Nora stadsförsamling.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1839 – 1991Serien inbunden
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1901 – 1977 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-06-301991 – 1999
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även lysnings- och vigselböcker för Nora stadsförsamling.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-06-30)1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden

T o m år 1900 ingår även död- och begravningsböcker för Nora stadsförsamling.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G IStatistiska tabeller och redogörelser för folkmängden1749 – 1991 
G IIAndra befintliga längder1700 – 1999
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671893 – 1957Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671902 – 1964Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671899 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671901Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671838 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671919 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J IInkomna skrivelser1672 – 1973 
J IIDiarier med tillhörande handlingar. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans-/pastoratsstämmans-/kyrkofullmäktiges-/ pastoratsdelegerades protokoll.1863 – 1999
 
K II bKyrkostämmans-/pastoratsstämmans-/ kyrkofullmäktiges-/ pastoratsdelegerades handlingar1900 – 1999 
K III aKyrkorådets- och pastoratskyrkorådets protokoll1740 – 1999
 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingarSerien innehåller även kyrkorådets och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts handlingar. 
K III cKyrkorådets- och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts protokoll1971 – 1999 
K III dKyrkorådets och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts handlingarArbetsutskottens handlingar ingår i serien K III b 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1810 – 1999
 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper1801 – 1999 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. specialer m.m.1735 – 1991 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1876 – 1931 
L IIRäkenskaper för skola1778 – 1863 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1780 – 1858 
L IVKollektböcker1902 – 1999 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1801 – 1999Fondräkenskaper, se även serierna L I a och L I b. 
L V bPastoratsräkenskaper1918 – 1999 
L V IRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman. 
MHandlingar angående prästval1780 – 1982 
N IVisitationsprotokoll1715 – 1993 
N IIÄmbetsberättelser1842 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1715 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1777 – 1990 
O I bHandlingar angående kyrkogård1873 – 1999 
O I cGravböcker1838 – 1976 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1763 – 1999 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1687 – 1938 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1687 – 1991 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor. 
P IPålysningsböcker1902 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar 
P III aHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. Allmän serie. 
P IVÖvriga handlingar1733 – 1945