Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kjerner, Nils (Lantmätare)  (1762 – 1828)

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/11230
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/lTaW3MEHt4MUaOzhl4FJG5
ExtraID11230


Arkivbeskrivning
Charta öfver Blyberga, Örebro län Glanshammars Härad och Lillkyrka Socken. Författad vid År 1689. af Landtmätaren Gabr: Thoring. Afritad i Kong. Gen. Landtmäteri Contoret År 1805. af Nils Kjerner.
Ingår i: Lillkyrka kyrkoarkiv, Örebro län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Husby By, uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Författad vid Storskiftes Delningen Åren 1770 och 1771 af Landtmätaren Pehr Carlsson Widberg. Afritad i Kongl. Gen. Landtmäteri Contoret år 1807 af Nils Kjerner.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver RåLinien imellan Tängsta och Boda, Wästmanland, Åkerbo Härad och Odensvi Socken. Författad ÅR 1723. af Landtmätaren Abraham Hesselgren. Afritad i Kongl: Gen: Landtmäteri Contoret År 1811. af Nils Kjerner.
Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Prästbordets, Frälse Hemmanet Nordanå och Hemmingsbo Capellans Boställets Ägor I Järlåsa Sockn och Hagunda Härad, uprättad År 1789 af C. H. Bäck igenom Joh. Caspersson och Nils Kjärner. År 1809 Rågångarne upgångne och rörlagde emot angränsande Ägendomar och föreskrefne Boställens med Frälse Hemmans Områden i Järlåsa Sockn samt Utmarken delad emellan Prästbordet Nordanå och Cappellans Bostället Joh. L. Edvall
Ingår i: Järlåsa kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Lidingby bys inägor. belägne i Upland, Trögds härad och Wallby sochn. Til jämkning å det år 1766 värkställte storskiftet. Författad åren 1790 och 1791 af Carl H. Bäck genom Nils Kjärner och P. Nyrén.
Ingår i: Lidingby byalag
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer Solkesta Bys Åker Gjärden, Uti Upsala Höfdingedöme, Trögds Härad Och Kongshusby Socken, Författad År 1788 af Carl, H, Bäck Igenom Nils Kjerner.
Ingår i: Kartor över Eka säteri, Solkesta by och Norrhammars by
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af Chartan Öfwer Kysinge Bys Rörgångar, och Klåckare bordets Åkrar, uti Husby Sjutolfts Socken och Trögds Härad, af Upsala Höfdingedöme; Uprättad År 1788, af Carl H. Bäck igenom Nils Kjerner
Ingår i: Husby-Sjutolft kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Årby Äng och Skarpa, uti Stockholms Höfdingedöme, Öknebo Härad och Turinge Socken. Författad År 1783. af Dav. Kammecker genom Eric Pet. Årre. Afritad i kongl. Gen. Landtm. Contoret År 1811. af Nils Kjerner.
Ingår i: Nykvarns bruks- och gårdsarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af [charta öfwer] Hinsebergs, Näsby Prästegårds och Näsbybacka Ladugårds Skog och [mark, uti] Ner[ik]e, Fällingsbro Härad [och Näsby] Socken, Som vardt efter ordres aftagen År [1737 och delter] År 1740 af Claes W[ahlund]. Afritadt i Kongl. Gen. Landtm[äteri Contoiret] År 1797 af Nils Kje[rner,] Ingen[ieur].
Ingår i: Näsby kyrkoarkiv, Örebro län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Thorshella Prästgård uti Södermanland, WästerRekarne Härad och Thorshella Socken; Författad År 1647 af Landtmätaren Johan Larsson Groth, Afritad i Kungl. Gen. LandtmäteriContoret År 1807 af Nils Kjerner. Samt Utdrag af Landtmätaren Johan Larsson Groths År 1647 författade Chartor öfver Skjenlösa, Ölstad och Kjällstad, alla i Thorshella socken.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver segellederne ifrån Landsort till Stockholm väl genom den vid Södertelge tillämnade kanal som förbi Dalarö och Waxholm
Ingår i: Torups godsarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Charta öfver Strömsholms Kongsgård, Stall och Ladugård, Med alla Dess tilhörige Ägor, Westmanland, Snäfringe Härad och Kohlbeck Socken.
Ingår i: Strömsholms hingstdepå
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Odensvi Prästgård, Wästmanland, Åkerbo Härad och Odensvi Socken. Författad År 1652. af Landtmätaren Johan Åkeson. Afritad i Kongl. Gen. Landtmäteri Contoret År 1808. af Nils Kjerner.
Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Prästgården Ludgodavik uti Södermanland, Rönö Härad och Ludgo Socken. Författad År 1707. af Landtmätaren Abr. Hesselgren. Afritad i kongl. Gen. Landtmäteri Contoret År 1808. af Nils Kjerner.
Ingår i: Ludgo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopia av karta över Kakuböle utby, Arnäs socken, Västernorrlands län, 1809.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))