bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig jord

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/O I a/91862 – 1867Handlingar angående organistbostället Forssby 1862 och 1867. 
11666Se pergamentsbrevssamlingen. Fastebrev rörande 4 örtugaland i Berg. Pergamentsbrev försett med 2 sigill med avskrift.
 
21589 – 1767Handlingar angående kyrkliga boställen, kyrklig jord m.m. Register i slutet av volymen.
Innehåller även förlikningsdom mellan Västerfärnebo och Fläckebo socknar 1736-10-14 angående vattenuppdämning vid Svanå bruk, Kungl Maj:ts stadfästelse 1751-04-19 av träffad överenskommelse mellan Västerfärnebo och Karbennings socknar angående inrättande av ett spannmålsmagasin. Original och avskrifter.
 
31873 – 1959Ekonomiska besiktningar och synepunkter, spridda år. 
41880 – 1965Spridda år. 
51903 – 1960Om skogen 1903-1945, spridda år. Arrendekontrakt 1917-1960. Om täckdikning 1926-1949, ej alla år. 
61957 – 1987Om församlingsgården, ej alla år.