bild
Arkiv

Lidingby byalag


 Serier (1 st)

ReferenskodTitel 
2Kartor och ritningar 

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11742 – 1841Häfte innehållande

a) Kongl. Maj:ts nådige bref til samtelige landshöfdingarne, angående lands-cuturens uphielpande och förbättrande, 1742

b) byförordning över Lidingby by i Vallby socken, fastställd 1779

c) Lidingbys bystämmoprotokoll 1802 - 1834.