bild
Serie

Husförhörslängder

Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien inbunden.

 Volymer (57 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/12220/C/11628 – 1663"By och gårdalängd" (uppslag 18) 1628.
"Cathecismi förhörs" -uppgifter (uppslag 181-187) 1663.
 
1Odat. – 1686Med ortregister. Innehåller även kommunionlängd 1717-1719 (uppslag 109-121). 
21685 – 1717Ej alla år. Med ortregister. Innehåller ävenuppgifter om Ludvika kronobruk motsvarande år (uppslag 187-191).
Innehåller även kopia av K.Maj:ts skrivelse angående en rikskollekt till församlingens kyrka efter kyrkbranden 1716-07-01 (försättsblad) samt ytterligare meddelanden om branden (sista bladet) varvid bl a omtalas sockenstämma i anledning av branden.
Innehåller även uppgifter om församlingens nattvardsungdom (försättsbladet). Ävenså spridda uppgifter om husförhör åren 1704-1715 samt meddelanden om olika dagsverken vid kyrkan och prästgårdarna m m 1721-1725.
 
31704 – 1745Med ortregister. Innehåller även i särskilt fack i bokens slut 6 stycken lösa husförhörsblad, funna som innehåll i de gamla pärmarna vid bandets inbindning i riksarkivet 1929, upprättade i april 1704. 
41731 – 1744Med ortregister. 
51745 – 1753 
61750 – 1761Uppslag 6-7 och 612- saknas. 
7 a1761 – 1771Med ortregister. Uppslag 1-3, 8-11, 64-65, 563-564, 599-604 saknas. Innehåller även konfirmationsbok 1755-1757 (uppslag 569-585). 
7 b1761 – 1771Med ortregister. Uppslag 1-21, 24-35, 38-43 och 141-149 saknas. Vissa anteckningar finns t o m 1790. 
81772 – 1784Med ortregister. Enstaka uppgifter t o m 1796. Innehåller ej den s k Ludvikadelen. 
9 a1785 – 1794Med ortregister. 
9 b1785 – 1794Med ortregister. Innehåller även den s k Ludvikadelen 1815-1835. Innehåller även uppgifter på s k uppsyningsmän i Ludvikadelen 1822-1833. 
9 c1785 – 1801Med ortregister. Hela församlingen 1785-1794. Ludvikadelen även 1800-1801. 
9 d1786 – 1798Med ortregister. Omfattar den s k Finnmarken samt byarna Sörvik och Digervåla. Ofullständig volym. 
10 a1795 – 1805Med ortregister. 
10 b1795 – 1805Med ortregister. För Västansjö by använd även 1810. 
10 c1795 – 1805Med ortregister. Hela församlingen 1795-1805. Ludvikadelen även 1806-1814. 
11 a1806 – 1815Med ortregister. 
11 b1806 – 1815Med ortregister. 
12 a1812 – 1822Med ortregister. 
12 b1812 – 1822Innehåller även uppgifter om skriftresor 1814-1821. Volymen börjar egentligen 1813 och har spridda uppgifter även för åren 1823 och 1826. 
13 a1815 – 1835Med ortregister. Ludvikadelen. Fortsättning för en del byar återfinns i vol A I:9 b. Innehåller även uppgifter
om skriftresor samma tid.
 
13 b1815 – 1816Ofullständig volym. Endast påbörjad. 
14 a1822 – 1829Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor samma tid. 
14 b1822 – 1829Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor samma tid. 
14 c1823 – 1829Med ortregister. 
15 a1830 – 1840Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och uppsyningsmän samma tid. 
15 b1830 – 1840Med ortregister. 
15 c1830 – 1840Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och uppsyningsmän samma tid. 
16 a1841 – 1851Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och uppsyningsmän samma tid. 
16 b1841 – 1851Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skrifresor och uppsyningsmän samma tid. 
16 c1841 – 1851Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och uppsyningsmän samma tid. 
17 a1852 – 1862Med ortregister. Innehåller även uppgift om skriftresor och uppsyningsmän samma tid. 
17 b1852 – 1862Med ortregister. Innehåller även uppgift om skriftresor och uppsyningsmän samma tid. 
17 c1852 – 1862Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
17 d1852 – 1862Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
17 e1852 – 1862Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
17 f1852 – 1862Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
18 a1863 – 1871Uppslag 1-168. Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
18 b1863 – 1871Uppslag 169-349. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
18 c1863 – 1871Uppslag 1-161. Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
18 d1863 – 1871Uppslag 1-220. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på ur kyrkoboken "avförda personer". 
18 e1863 – 1871Uppslag 1-220. Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samt "avförda personer". 
18 f1863 – 1871Uppslag 1-206. Med ortregister. Innehåller även uppgifter om skriftresor och skriftvärdar samma tid. 
19 a1872 – 1881Med ortregister. Innehåller även uppgifter på intagna å Pärlby. 
19 b1872 – 1881Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
19 c1872 – 1881Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
19 d1872 – 1881Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
20 a1881 – 1889Uppslag 1-444. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
20 b1881 – 1889Uppslag 445-824. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på skriftvärdar samt "avförda personer". 
20 c1881 – 1889Uppslag 825-1154. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
20 d1881 – 1889Uppslag 1155-1432. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på "avförda personer". 
21 a1890 – 1899Uppslag 1-300. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på uppsyningsmän och skriftvärdar och personer på
"lösa listan".
 
21 b1890 – 1899Uppslag 301-600. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på uppsyningsmän och skriftvärdar och personer på "lösa listan". 
21 c1890 – 1899Uppslag 601-900. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på uppsyningsmän och skriftvärdar och personer på "lösa listan". 
21 d1890 – 1899Uppslag 901-1200. Med ortregister. Innehåller även uppgifter på uppsyningsmän och skriftvärdar och personer på "lösa listan". 
21 e1890 – 1899Uppslag 1-60. Med ortregister. Omfattar Räms skriftelag.Serien avslutad. Se vidare serien A II a.