bild
Arkiv

Borgviks kyrkoarkiv


Borgvik är annexförsamling i Ed och Borgvik pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Församlingen utbröts som kapellförsamling ur Grums 1716 och tillhörde intill 1921-05-01 det då upphörda Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik pastorat. Borgviks karaktär av kapellförsamling upphävdes av K. Maj:ts beslut 1922-02-10 genom vilket Borgvik blev annexförsamling.

 Serier (64 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 3, 6-11 och 13-17 med ortregister. Volymerna 10, 12, 14-15, 17-19 och 21 med konfirmationsbok samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 1-9 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1 och 3-7 med uppgift av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.

Volymerna 1-8 med bok över obefintliga samma år.
Volymerna 1, 4 och 6-7 med ortegister. Volymerna 8-9 med fastighetsregister.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggare Serien i kartong. Serien är avslutad.

Serien som består av personakter över församlingens invånare är lagd i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad 1991-06-30. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom dödsåret.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Det 1967 aktuella församlingsregistret består av avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Det 1991-06-30 aktuella registret består av paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien är avslutad 1991-06-30. 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.

 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböcker Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XÄktenskapsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden, statistiska tabellerSerien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
G IIIDiarium för kyrkoboksföringsärendenSerien är avslutad. 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.
 
H IBilagor till församlingsböckerna och husförhörslängderna t.o.m 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och komunionlängderna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrka 
L IaRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien är inbunden om wj annat anges. Serien är avslutad. 
L IbKyrkokassans verifikationerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad. 
L IVaRäkenskaper för kollekt, kollektböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien har genomgått en oreglerad gallring utan stöd i föreskrifter. Kollektböcker 1929-1952 saknas. Serien är avslutad. 
L IVbRäkenskaper för kollekt, kollektreversalerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar ang. prästval och andra valSerien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. 
O IaHandlingar ang. kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IbHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandl. ang. kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar ang. prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVÖvriga handlingar ang. prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien i mappar om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
P IIPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIHandlingar ang. frivilligt kyrkligt arbeteSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.