Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Eds kyrkoarkiv


Ed är moderförsamling i Ed och Borgvik pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill 1921-05-01 var Ed annexförsamling i det då uppdelade Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik pastorat.

 Serier (69 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-12 och 14-16 med ortregister. Volymerna 8, 10-11, 16-17 och 20 med konfirmationsbok samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 4, 6, 8, 10 och 13 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-4, 6, 8 och 10 även med uppgift av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.

Volymerna 4 och 6-12 med register.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Från Segmon (volym 3) är serien ej samsorterad.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien, som består av personakter över församlingens invånare, utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren. Serien är lagd i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning. Serien är avslutad. 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning. Serien är avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är lagd i personnummerordning inom dödsåret. Serien är avslutad. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volymerna 1-2 består av på avtryckskort lagda i ljudande bokstavsordning.
Volym 3 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning för varje år.
Volym 4 består av paviler lagda i bokstavsordning.
Paviler för åren 1976-1977 saknas.
 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad. 
E XVigselbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
F XBegravningsbok (f.r.o.m. 1991-07-01) Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox. Serien är avslutad. Vol 1-4 mikrofilmad.
 
G IIKyrkojournalerSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser- och resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA-MS 2000:5. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Skolstyrelse infördes 1/1 1932. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är avslutad. 
L IaRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IbKyrkokassans räkenskaper, fördelningskortSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien fortsätter i L Ia:23-. Serien har upphört. 
L IcKyrkokassans räkenskaper, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien har genomgått en oreglerad gallring utan stöd i föreskrifter. Reversalerna är gallrade enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är avslutad. 
L VaRäkenskaper för pastoratet, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VbRäkenskaper för pastoratet, verifikationerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VcRäkenskaper för fonderSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VdRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. 
O IaHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IbHandlingar angående kyrkogårdarnaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien i mappar om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIHandlingar angående frivilligt kyrkligt arbeteSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.