bild
Arkiv

Eds kyrkoarkiv


Ed är moderförsamling i Ed och Borgvik pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill 1921-05-01 var Ed annexförsamling i det då uppdelade Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik pastorat.

 Serier (69 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-12 och 14-16 med ortregister. Volymerna 8, 10-11, 16-17 och 20 med konfirmationsbok samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 4, 6, 8, 10 och 13 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-4, 6, 8 och 10 även med uppgift av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.

Volymerna 4 och 6-12 med register.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Från Segmon (volym 3) är serien ej samsorterad.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien, som består av personakter över församlingens invånare, utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren. Serien är lagd i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning. Serien är avslutad. 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning. Serien är avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är lagd i personnummerordning inom dödsåret. Serien är avslutad. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volymerna 1-2 består av på avtryckskort lagda i ljudande bokstavsordning.
Volym 3 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning för varje år.
Volym 4 består av paviler lagda i bokstavsordning.
Paviler för åren 1976-1977 saknas.
 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad. 
E XVigselbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
F XBegravningsbok (f.r.o.m. 1991-07-01) Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox. Serien är avslutad. Vol 1-4 mikrofilmad.
 
G IIKyrkojournalerSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser- och resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA-MS 2000:5. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Skolstyrelse infördes 1/1 1932. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är avslutad. 
L IaRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IbKyrkokassans räkenskaper, fördelningskortSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien fortsätter i L Ia:23-. Serien har upphört. 
L IcKyrkokassans räkenskaper, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien har genomgått en oreglerad gallring utan stöd i föreskrifter. Reversalerna är gallrade enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är avslutad. 
L VaRäkenskaper för pastoratet, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VbRäkenskaper för pastoratet, verifikationerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VcRäkenskaper för fonderSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VdRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. 
O IaHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IbHandlingar angående kyrkogårdarnaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien i mappar om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIHandlingar angående frivilligt kyrkligt arbeteSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.