bild
Serie

Skolrådets handlingar

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11842 – 1931Kurs- och timplaner, reglementen och undervisningsplaner, ordningsstadgar m.m. 
21865 – 1931Inb. Handl. rörande skolorna, entreprenadkontrakt m.m. 
31895 – 1930Rekvisitioner av statsbidrag. 
41901 – 1922Handl. rörande skolväsendet. 
51910 – 1931Div. handl. ang. lärarepersonal. 
61912 – 1931Ansökningshandl. för lärare. 
71912 – 1931Div. handl. och skrivelser, brandförsäkringar. 
81913 – 1931Inb. Handl. rörande skolorna, arbetsbeskrivningar m.m.